II. Precautions

 1. International Normalized Ratio (INR) and ProTime (PT) were developed only to monitor Warfarin
  1. Cirrhosis may be associated with an increased INR/PT, but may also be Hypercoagulable

III. Interpretation: Normal

 1. International Normalized Ratio (INR)
  1. See Warfarin
 2. ProTime (replaced by INR)
  1. Range: 10-12 sec

IV. Interpretation: Increased

 1. Liver disease
 2. Heparin, Warfarin
 3. Clotting Factor deficiency
  1. Factor I Deficiency
  2. Factor II Deficiency
  3. Factor V Deficiency
  4. Factor VII Deficiency
  5. Factor X Deficiency
 4. Disseminated Intravascular Coagulation (DIC)
 5. Vitamin K Deficiency
 6. Afibrinogenemia
 7. Dysfibrinogenemia
 8. Medications
  1. Salicylate or Aspirin
  2. Chloral Hydrate
  3. Diphenylhydantoin
  4. Estrogens
  5. Antacids
  6. Phenylbutazone
  7. Quinidine
  8. Antibiotics
  9. Allopurinol
  10. Anabolic Steroids

V. Decreased

 1. Vitamin K supplementation
 2. Thrombophlebitis
 3. Medications
  1. Glutethimide
  2. Estrogens
  3. Griseofulvin
  4. Diphenhydramine

Images: Related links to external sites (from Bing)

Related Studies

Ontology: Prothrombin time assay (C0033707)

Definition (MSHCZE) Quickův test (protrombinový čas, zkr. PT, QT) – test k vyšetření koagulace krve. Provádí se s dekalcifikovanou plasmou (z krve odebrané do citrátu). Testuje tzv. zevní systém aktivace (systém tkáňového faktoru). K plasmě se přidává tkáňový faktor (tromboplastin, faktor III) a koagulace se spouští kalciem. Měří se doba, za kterou dojde ke koagulaci. K ní dojde v normální krvi cca za 12–15 sekund, výsledek se pak vyjadřuje jako tzv. INR. Q. t. slouží jako základní koagulační test, užívá se k monitorování antikoagulační terapie warfarinem či dikumaroly (antagonisty vitaminu K), k vyšetření funkcí jater (schopnost proteosyntézy). Prodloužen je např. při jaterní cirhóze, déle trvajícím obstrukčním ikteru( malabsorpce vitaminu K), antikoagulační terapii. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
Definition (NCI_CDISC) A blood clotting measurement that evaluates the extrinsic pathway of coagulation.
Definition (NCI) A measurement of the clotting time of plasma recalcified in the presence of excess tissue thromboplastin; it is a measure of the extrinsic pathway of coagulation. It is used to determine the clotting tendency of blood, in the measure of warfarin dosage, liver damage and vitamin K status. Factors measured are fibrinogen, prothrombin, and factors V, VII, and X.
Definition (MSH) Clotting time of PLASMA recalcified in the presence of excess TISSUE THROMBOPLASTIN. Factors measured are FIBRINOGEN; PROTHROMBIN; FACTOR V; FACTOR VII; and FACTOR X. It is used for monitoring anticoagulant therapy with COUMARINS.
Definition (CSP) clotting time of plasma recalcified in the presence of excess tissue thromboplastin; used for monitoring anticoagulant therapy with coumarins.
Concepts Laboratory Procedure (T059)
MSH D011517
SnomedCT 90735005, 142979005, 396451008
CPT 85610, 1014271
English Prothrombin Time, Prothrombin Times, Time, Prothrombin, Times, Prothrombin, One stage prothrombin time, PROTHROMBIN TIME, Prothrombin time (PT), Prothrombin test, Prothrombin Time Test, PTT - Prothrombin time, prothrombin time (PT) (lab test), prothrombin time (PT), prothrombin time, Pro-thrombin time, prothrombin times, Test;prothrombin time, Prothrombin time assay, prothrombin test, prothrombin time (PT) test, Prothrombin time test, One stage prothrombin time (procedure), PT, Plasma Prothrombin Test, Protime, Quick one stage prothrombin time, Prothrombin time, PT assay, PT - Prothrombin time, Prothrombin time (procedure), prothrombin time test
Dutch protrombinetest, protrombinetijdtest, protrombinetijd, Protrombinetijd
French Test de temps de prothrombine, Test de prothrombine, Temps de prothrombine, TT (Temps de Prothrombine), TP
German Prothrombinzeittest, Prothrombintest, Prothrombinzeit
Italian Analisi della protrombina, Analisi del tempo di protrombina, Tempo di protrombina
Portuguese Exame de tempo de protrombina, Prova de protrombina, Tempo de protrombina, Tempo de Protrombina
Spanish Prueba de tiempo de protrombina, Prueba de protrombina, tiempo de protrombina rápido en un paso, tiempo de PT, tiempo de protrombina (procedimiento), tiempo de protrombina, Tiempo de protrombina, Tiempo de Protrombina
Japanese プロトロンビン試験, プロトロンビン時間試験, プロトロンビンジカン, プロトロンビンジカンシケン, プロトロンビンシケン, ラッセルクサリヘビ毒時間, トロンボ試験, トロンボテスト, クイックテスト, プロトロンビン時間
Swedish Protrombintid
Finnish Protrombiiniaika
Russian PROTROMBINOVOE VREMIA, RASSELA ZMEINYI IAD, VREMIA, TROMBOTEST, ПРОТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ, РАССЕЛА ЗМЕИНЫЙ ЯД, ВРЕМЯ, ТРОМБОТЕСТ
Czech Protrombinový test, Protrombinový čas, protrombinový čas, PT, prothrombinový čas
Polish Czas Quicka, Czas protrombinowy
Hungarian Prothrombin idő vizsgálat, Prothrombin idő, Prothrombin vizsgálat
Norwegian Protrombintid

Ontology: Point in time (C1442880)

Concepts Temporal Concept (T079)
LNC LP6960-1
English Pt, Point in time