II. Definitions

 1. Palatine Tonsil
  1. Round Lymphoid Tissue in the posterolateral pharynx
  2. Wedged between the anterior and posterior Tonsillar Pillars of Soft Palate
 2. Tonsillar Pillars
  1. Extensions of Soft Palate in posterolateral oropharynx surrounding Tonsil bilaterally
  2. Anterior Tonsillar Pillar (palatoglossal arch)
  3. Posterior Tonsillar Pillar (palatopharyngeal arch)
 3. Weber's Glands
  1. Mucous Salivary Glands within Soft Palate, superior to Tonsil
  2. Duct between Weber Gland and Tonsil
  3. Suspected origin of Peritonsillar Abscess

III. Anatomy

 1. Tonsil sits between the anterior and posterior Tonsillar Pillars of Soft Palate
 2. Tonsil surrounded by capsule, which separates it from overlying superior pharyngeal constrictor Muscle

IV. Physiology: Development and Growth

 1. Tonsils form during last month of gestation
 2. Maximal size by age 6-7 years
 3. Involute gradually after Puberty until minimally present by age 65 years old

Images: Related links to external sites (from Bing)

Related Studies

Ontology: Palatine Tonsil (C0040421)

Definition (MSH) A round-to-oval mass of lymphoid tissue embedded in the lateral wall of the PHARYNX. There is one on each side of the oropharynx in the fauces between the anterior and posterior pillars of the SOFT PALATE.
Definition (MSHCZE) Drobný párový orgán s lymfatickou tkání tvořící součást Waldeyerova okruhu, jehož funkcí je obrana proti infekci. Uložen mezi dvěma patrovými oblouky (arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus). Mediální plocha mandle je pokryta jamkami vedoucími do hlubokých krypt, v nichž někdy přetrvává chronická infekce. Zevní plocha je opouzdřena a přiložena ke stěně faryngu. Důležitý je vztah k paratonzilární žíle (leží mezi pouzdrem tonzily a stěnou faryngu) a k a. carotis interna (karotida je zevně od hltanu, více laterálně a dorzálně). (cit. Velký lékařský slovník online, 2012 http://lekarske.slovniky.cz/ )
Definition (NCI_CDISC) Paired small tissue masses located on opposite sides of the oropharynx between the faucial pillars.
Concepts Body Part, Organ, or Organ Component (T023)
MSH D014066
SnomedCT 181228009, 75573002
English Palatine Tonsil, Tonsil, Palatine, Palatine Tonsils, Tonsils, Palatine, Tonsilla palatina, Tonsil, palatine tonsil, tonsils, palatine tonsils, tonsil, tonsillar, faucial tonsil, [SO]Tonsil, Tonsils, TONSIL, PALATINE, Faucial tonsil, Palatine tonsil, Tonsillar structure, Tonsillar structure (palatine) (body structure), Tonsillar structure (palatine), Tonsil, NOS
French Tonsille palatine, Amygdale, Amygdale palatine
Swedish Halsmandel
Portuguese Tonsila Palatina, Tonsila, Amígdala Palatina
Spanish Tonsila Palatina, Tonsila, amígdala palatina, estructura de la amígdala palatina (estructura corporal), estructura de la amígdala palatina, Amígdala Palatina
Finnish Nielurisa
Russian MINDALINA, MINDALINY NEBNYE, NEBNYE MINDALINY, НЕБНЫЕ МИНДАЛИНЫ, МИНДАЛИНА, МИНДАЛИНЫ НЕБНЫЕ
Italian Tonsilla palatina, Tonsilla
Croatian TONZILA
Czech tonzila, tonsilla palatina, krční mandle, patrová mandle
Latvian Mandeles, Mandeles, aukslēju, Aukslēju mandeles
Polish Migdałek podniebienny
Japanese 口蓋扁桃, 扁桃, 扁桃-口蓋, 扁桃腺
Norwegian Tonsilla palatina, Ganemandel
German Gaumenmandel, Gaumentonsille, Tonsilla palatina, Tonsille
Dutch Tonsil, Tonsilla palatina