II. Definition

  1. Snake-like, twisting movements

Images: Related links to external sites (from Bing)

Related Studies

Ontology: Athetosis (C0004158)

Definition (MSHCZE) Nervová porucha hybnosti spočívající v neschopnosti udržet svaly v jedné pozici. Projevuje se mimovolními, pomalými nepřetržitými pohyby („červovitými“), postihujícími často prsty, ruce, jazyk, popř. i další části těla. Vzniká při poškození mozku (oblastí důležitých pro kontrolu hybnosti, bazálních ganglií, např. nedostatkem kyslíku během porodu. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
Definition (PSY) Nonprogressive, developmentally-evolving disorder arising from basal ganglia damage in the full term brain characterized by postural reflex impairments, involuntary movements, and dysarthria with preservation of sensation, ocular movement, and frequently, intelligence.
Definition (MSH) A dyskinesia characterized by an inability to maintain the fingers, toes, tongue, or other body parts in a stable position, resulting in continuous slow, sinusoidal, and flowing involuntary movements. This condition is frequently accompanied by CHOREA, where it is referred to as choreoathetosis. Athetosis may occur as a manifestation of BASAL GANGLIA DISEASES or DRUG TOXICITY. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p76)
Concepts Sign or Symptom (T184)
MSH D001264
SnomedCT 44913001, 58593005
English Athetoses, Athetosis, ATHETOSIS, HAMMOND DIS, HAMMONDS DIS, athetosis (physical finding), athetosis, athetosis was noted, Athetoid Movement, Athetoid Movements, Movement, Athetoid, Movements, Athetoid, Disease, Hammond, Disease, Hammond's, Hammond Disease, Hammond's Disease, Hammonds Disease, Athetoid movements, Athetosis [Disease/Finding], athetoid movement, athetoid movements, hammonds disease, Hammond Diseases, Hammond's Diseases, Diseases, Hammond, Diseases, Hammond's, Athetoid movement, Athetoid movement (finding), Athetosis (disorder), Athetosis, NOS
French ATHETOSE, Athésie, Athétose, Maladie de Hammond, Mouvements athétosiques
Portuguese ATETOSE, Movimentos Atetoides, Atetose
Spanish ATETOSIS, atetosis (trastorno), atetosis, movimiento atetósico (hallazgo), movimiento atetósico, Atetosis, Movimientos Atetoides
German ATHETOSE, Athetose, Hammond-Syndrom, Athetoide Bewegungen
Swedish Atetos
Japanese アテトーゼ, アテトーシス, アテトーゼ, 可動性痙縮
Czech atetóza, Atetóza, atetoidní pohyby, Hammondova choroba
Finnish Atetoosi
Italian Malattia di Hammond, Movimenti atetosici, Atetosi
Russian ATETOZ, АТЕТОЗ
Polish Atetoza
Hungarian Athetosis
Norwegian Atetose, Atetotiske bevegelser
Dutch athetose, Athetose, Athetotische beweging