II. Pathophysiology: Cirrhosis-Related Varices

 1. Liver disease (Cirrhosis) results in scarring
 2. Scarring narrows and compresses hepatic sinusoids
  1. Results in resistance to flow
  2. Increases portal pressure
 3. Portal pressure increases over critical threshold
  1. Portal-systemic venous pressure gradient >12 mmHg
 4. Vessels form at portal-systemic junctures
  1. Distal Esophagus
  2. Stomach
 5. Existing vessels dilate
  1. Secondary dilation of left gastric vein
  2. Esophageal Varices develop

III. Causes: Portal vein Hypertension

 1. Extrahepatic Causes (Portal VeinOcclusion)
  1. Umbilical vein infection
  2. Trauma
  3. Chronic Pancreatitis
  4. Polycythemia Vera
  5. Pro-thrombotic conditions
 2. Hepatic Causes
  1. Liver malignancy involving sinusoids
  2. Amyloidosis involving liver
  3. Fatty Liver

IV. Associated Conditions

 1. Hypersplenism
 2. Esophageal Varices

V. Diagnosis

 1. Hepatic Vein Pressure Gradient (HPVG)
  1. Measured with hepatic vein catheterization
  2. Free hepatic vein pressure - hepatic vein wedge
  3. HPVG >5 mmHg is Portal Hypertension
  4. HPVG >10 mmHg is significant Portal Hypertension
 2. Upper endoscopy
  1. Esophageal size predicts HPVG

VI. Management

 1. Goal is to lower risk of Bleeding Esophageal Varices
 2. See Esophageal Varices for Management

Images: Related links to external sites (from Bing)

Related Studies

Ontology: Hypertension, Portal (C0020541)

Definition (MSHCZE) Vysoký tlak krve (hypertenze) v žilním systému jater v portální žíle, obv. jako důsledek jaterního onemocnění, zejm. cirhózy. Podle místa rezistence se dělí na prehepatální (např. pyletrombóza, intrahepatální) a posthepatální (např. Buddův-Chiariho syndrom), popř. na presinusoidální a postsinusoidální. Na jejím vzniku při jaterní cirhóze se podílí jak zvýšený průtok, tak zvýšená rezistence v portálním řečišti. Zvýšený průtok souvisí s hyperkinetickou cirkulací a vazodilatací, která je při cirhóze přítomna. Rezistence má složku strukturální (fibróza a zejm. přestavba jaterního parenchymu) a funkční, danou převažující vazokonstrikcí (zvýšená produkce endotelinu a nižší produkce oxidu dusnatého). Tento tlak se přenáší do orgánů, z nichž krev do jater přitéká (žaludek, střevo, slezina) a které jsou tak překrveny. Slezina je zvětšena (splenomegalie), v břiše se může hromadit tekutina (ascites), bývají trávicí poruchy, plynatost, horší vstřebávání, častější žaludeční vředy (srov. PHG) apod. Krev musí játra obejít a nachází si nové cesty, např. žilami v dolní části jícnu, které se mohutně rozšiřují kolaterály a mohou být nebezpečným zdrojem krvácení (jícnové varixy) nebo žilami v okolí pupku (caput Medusae). Kolaterály přispívají k vzniku jaterní encefalopatie. Diagnosticky se uplatňuje dopplerovská sonografie umožňující hodnotit např. směr toku krve v portální žíle i jeho rychlost. Srov. TIPS (portální žíla). (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
Definition (NCI_CTCAE) A disorder characterized by an increase in blood pressure in the portal venous system.
Definition (NCI) Increased blood pressure in the portal venous system. It is most commonly caused by cirrhosis. Other causes include portal vein thrombosis, Budd-Chiari syndrome, and right heart failure. Complications include ascites, esophageal varices, encephalopathy, and splenomegaly.
Definition (NCI_NCI-GLOSS) High blood pressure in the vein that carries blood to the liver from the stomach, small and large intestines, spleen, pancreas, and gallbladder. It is usually caused by a block in the blood flow through the liver due to cirrhosis (scarring) of the liver.
Definition (MSH) Abnormal increase of resistance to blood flow within the hepatic PORTAL SYSTEM, frequently seen in LIVER CIRRHOSIS and conditions with obstruction of the PORTAL VEIN.
Definition (CSP) abnormally increased pressure in the portal venous system, frequently seen in cirrhosis of the liver and other conditions causing obstruction of the portal vein.
Concepts Disease or Syndrome (T047)
MSH D006975
ICD9 572.3
ICD10 K76.6
SnomedCT 155821005, 34742003
English Hypertension, Portal, Hypertensions, Portal, Portal Hypertensions, HYPERTENSION PORTAL, portal hypertension (diagnosis), portal hypertension, Hypertension portal, Hypertension, Portal [Disease/Finding], hypertension portal, Hypertension;portal, Portal hypertensions, Portal hypertension, PHT - Portal hypertension, Portal hypertension (disorder), hypertension; portal, portal; hypertension, Portal Hypertension
French HYPERTENSION PORTALE, Hypertensions portales, Hypertension portale
Portuguese HIPERTENSAO PORTAL, Hipertensão portal, Hipertensões portais, Hipertensão Portal
Spanish HIPERTENSION PORTAL, hipertensión portal (trastorno), hipertensión portal, Hipertensión de la vena porta, Hipertensión portal, Hipertensión Portal
Italian Ipertensioni della portale, Ipertensione della portale, Ipertensione portale
German Hypertonie portal, PFORTADERHOCHDRUCK, Portale Hypertonie, Portale Hypertonien, portale Hypertonie, Hypertonie, portale
Swedish Hypertoni, portal
Japanese モンミャクアツコウシンショウ, モンミャクコウシン, 圧亢進症-門脈, 門脈うっ血, クリュベリエ-バウムガルテン症候群, 門脈圧亢進, 門脈高血圧症, クリュベリエ・バウムガルテン症候群, 高圧症-門脈, 門脈高圧症, Cruveilhier-Baumgarten症候群, 門脈圧亢進症
Finnish Portahypertensio
Russian KRIUVEL'E-BAUMGARTENA TSIRROZ, GIPERTENZIIA PORTAL'NAIA, KRIUVEL'E-BAUMGARTENA SINDROM, ГИПЕРТЕНЗИЯ ПОРТАЛЬНАЯ, КРЮВЕЛЬЕ-БАУМГАРТЕНА СИНДРОМ, КРЮВЕЛЬЕ-БАУМГАРТЕНА ЦИРРОЗ
Czech Hypertenze portální, Portální hypertenze, hypertenze portální, portální hypertenze
Korean 문맥고혈압
Croatian HIPERTENZIJA, PORTALNA
Polish Nadciśnienie wrotne, Zespół nadciśnienia wrotnego, Zespół Cruveilhier-Baumgartena
Hungarian Portalis hypertonia, Portalis hypertoniak, Portalis hypertensio
Norwegian Hypertensjon, portal, Portal hypertensjon
Dutch hypertensie; portaal, portaal; hypertensie, portale hypertensies, portale hypertensie, Hypertensie, portale, Portale hypertensie