II. Definitions

 1. Presbyopia
  1. Age-related loss of accommodation

III. Epidemiology

 1. Onset after age 45 to 60 years old

IV. Mechanism

 1. Crystalline lens loses elasticity with normal aging
 2. Accommodation is less effective
  1. Lens no longer thickens on ciliary Muscle Contraction (near Vision, reading distance)

V. Symptoms

 1. Blurred Vision on reading fine print
 2. Eye strain and Headache may occur

VI. Management

 1. Glasses or Contact Lens
  1. Single-Vision reading glasses (inexpensive $20, OTC)
  2. Bifocal glasses (clear far distance and reading distance)
  3. Trifocal glasses (clear far distance, middle distance such as a computer screen, and reading distance)
  4. Multifocal glasses (no-line lenses, with continuous range of correction for various distances)
 2. Monovision
  1. One eye corrected for near Vision
  2. Other eye corrected for distance Vision
 3. Pilocarpine 1.25% (Vuity)
  1. Mechanism: Constricts pupil
  2. Dose: Once daily ($80/month)
  3. Onset of action within 15 minutes and duration of 6 hours
  4. Adverse effects include Headache, rare Retinal Detachment risk
  5. Limits night Vision
  6. (2022) presc lett 29(1): 1-2

VII. References

 1. Trobe (2012) Physicians Guide to Eye Care, AAO, San Francisco, p. 146-7

Images: Related links to external sites (from Bing)

Related Studies

Ontology: Presbyopia (C0033075)

Definition (MSHCZE) „Stařecká“ dalekozrakost, vetchozrakost. Porucha akomodace (v důsledku ztráty elastičnosti čočky) způsobující neschopnost vidět ostře blízké předměty. Úbytek akomodační schopnosti je přirozeným jevem a nápadným se stává zejm. po 40. roce. Kromě zrakové neostrosti znesnadňující četbu a jemné práce pociťují postižení slzení, bolesti hlavy, pálení očí atd. Používáním brýlí se spojkami (konvexní čočky se znaménkem plus, které doplní úbytek akomodační schopnosti) pro práci na blízko tyto obtíže mizí. Do dálky je zrak zachován. Tyto obtíže nebývají výrazné u osob, které jsou od mládí krátkozraké (viz myopie). Srov. hypermetropie. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
Definition (MSH) The normal decreasing elasticity of the crystalline lens that leads to loss of accommodation.
Concepts Disease or Syndrome (T047)
MSH D011305
ICD9 367.4
ICD10 H52.4
SnomedCT 155135005, 41256004
English Presbyopia, Presbyopias, presbyopia, presbyopia (diagnosis), Presbyopia [Disease/Finding], Presbyopia (disorder)
Spanish presbicia, presbiopía, presbicia (trastorno), presbiopía (trastorno), Presbicia, Presbiopía
Japanese 老視, ロウシ
Swedish Presbyopi
Czech presbyopie, dalekozrakost stařecká, Presbyopie
Finnish Ikänäkö
Russian PRESBIOPIIA, ПРЕСБИОПИЯ
Korean 노시안
Croatian PREZBIOPIJA
Polish Starczowzroczność
Hungarian Öregszeműség
Norwegian Gammelmannssyn, Presbyopi, Aldersrelatert langsynthet
Dutch presbyopie, Presbyopie
French Presbyopie, Presbytie
German Alterssichtigkeit, Presbyopie, Altersfehlsichtigkeit
Italian Presbiopia
Portuguese Presbiopia