II. Epidemiology

 1. Age of onset: 5-8 years old (mean)
 2. Incidence: 700 cases per year in United States

III. Pathophysiology

 1. Roundworm infection (Toxocariasis)
 2. Spreads to eye from concurrent Visceral Larva Migrans

IV. Symptoms

 1. Gradual or sudden unilateral visual loss
 2. Eye discomfort
 3. Symptoms of Visceral Larva Migrans often absent
 4. Strabismus

V. Signs: Slit Lamp Exam

 1. Leukocoria
 2. Endophthalmitis
 3. Choroidal granuloma (subretinal granulomatous mass)
 4. Posterior pole granuloma
 5. Peripheral granuloma with traction bands

VI. Labs

VII. Differential Diagnosis

 1. Retinoblastoma
 2. Strabismus
 3. Exudative retinitis (Coat's disease)

VIII. Complications

 1. Ocular inflammation with scarring with risk of Vision Loss

IX. Course

 1. Ocular symptoms may present up to 10 years after infection

X. Management

 1. No satisfactory treatment
 2. Trial of Corticosteroids
 3. Surgery may be indicated in severe cases
 4. See Visceral Larva Migrans

Images: Related links to external sites (from Bing)

Related Studies (from Trip Database) Open in New Window

Ontology: Endophthalmitis (C0014236)

Definition (MSH) Suppurative inflammation of the tissues of the internal structures of the eye frequently associated with an infection.
Definition (MSHCZE) Akutní zánět všech nitroočních tkání a struktur, větš. vznikající z exogenních příčin (zanesení infekce např. při traumatu nebo nitroočním chirurgickém výkonu), řidč. je metastatického původu. Vyvolavateli mohou být četné bakterie, plísně, ev. ricketsie a paraziti. Projevuje se poruchou zraku, krutými bolestmi, celkovými příznaky a rozsáhlým patologickým nálezem na oku (otok, zarudnutí, chemóza spojivek, zkalení komorové vody), protruzí a omezenou motilitou bulbu atd. Velmi závažný stav, který i přes intenzivní léčbu končí oslepnutím. Provádí se intenzivní celková i lokální léčba antibiotiky a chirurgický zákrok (vitrektomie, eviscerace bulbu). Jako fakogenní e. se označuje zánět vzniklý na základě autoimunitního procesu např. po extrakci čočky s ponechanými zbytky tkáně. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
Definition (NCI) An infectious process affecting the internal structures of the eye.
Definition (NCI_CTCAE) A disorder characterized by an infectious process involving the internal structures of the eye.
Concepts Disease or Syndrome (T047)
MSH D009877
SnomedCT 123052006, 82255004, 128295000, 1847009
English Endophthalmitides, Ophthalmia, Ophthalmias, endophthalmitis (diagnosis), endophthalmitis, Endophthalmitis, Eye inflammation NOS, Endophthalmitis [Disease/Finding], eye inflammations, inflammation eye, Inflammation;eye, eye inflammation, ophthalmia, eyes inflammation, Ophthalmitis (disorder), Eye inflammation, Eye--Inflammation, ENDOPHTHALMITIS, Ophthalmitis, Endophthalmitis (disorder), Inflammatory disorder of the eye (disorder), Inflammatory disorder of the eye, disease (or disorder); eye, inflammatory, eye; disorder, inflammatory, Endophthalmitis, NOS, Ophthalmia, NOS, Ophthalmitis, NOS, Ophthalmitis -RETIRED-, inflammation of the eye
Portuguese ENDOFTALMITE, Oftalmite, Inflamação ocular NE, Inflamação dos olhos, Endoftalmite, Oftalmia
Spanish ENDOFTALMITIS, Inflamación del ojo NEOM, Oftalmitis, oftalmía, oftalmitis - RETIRADO -, oftalmitis - RETIRADO - (concepto no activo), endoftalmitis (trastorno), endoftalmitis, oftalmitis, trastorno inflamatorio del ojo (trastorno), trastorno inflamatorio del ojo, trastorno ocular inflamatorio, Inflamación ocular, Endoftalmitis, Oftalmía
German ENDOPHTHALMITIS, Augenentzuendung NNB, Ophthalmitis, Augenentzuendung, Endophthalmitis, Augenentzündung
French Inflammation de l'oeil, Inflammation oculaire SAI, Ophtalmite, ENDOPHTALMIE, Ophtalmie, Endophtalmie
Italian Infiammazione oculare, Oftalmite, Infiammazione oculare NAS, Oftalmia, Endoftalmite
Dutch oogontsteking NAO, oftalmie, aandoening; oog, inflammatoir, oog; aandoening, inflammatoir, endoftalmitis, oogontsteking, Endoftalmitis, Oftalmie
Japanese 眼の炎症NOS, 眼の炎症, 眼球炎, メノエンショウNOS, ガンキュウエン, メノエンショウ, ガンナイエン, 眼内炎, 眼炎, 内眼球炎
Swedish Endoftalmit
Czech endoftalmitida, Zánět oka, Zánět oka NOS, Oftalmitida, Endoftalmitida
Finnish Endoftalmiitti
Russian ENDOFTAL'MIT, OFTAL'MIIA, ОФТАЛЬМИЯ, ЭНДОФТАЛЬМИТ
Croatian ENDOFTALMITIS
Polish Zapalenie gałki ocznej wewnętrzne
Hungarian Szem gyulladás, Szem gyulladás k.m.n., Ophthalmitis, Endophthalmitis
Norwegian Endoftalmitt, Oftalmi

Ontology: Ocular Larva Migrans (C0028848)

Concepts Disease or Syndrome (T047)
MSH D007815
SnomedCT 240866006
English Larva Migrans, Ocular, ocular toxocariasis, ocular larva migrans, larva migrans ocular, toxocariasis ocular, Granulomatous ophthalmitis, Ocular larva migrans, Ocular toxocariasis, Ocular toxocariasis (disorder), Ocular Larva Migrans
French Larva migrans oculaire
German Okuläre Larva migrans, Larva migrans, okuläre
Italian Larva migrans oculare
Czech larva migrans ocularis, oční larva migrans
Spanish larva migra ocular, oftalmitis granulomatosa, toxocariasis ocular (trastorno), toxocariasis ocular, Larva Migrans Ocular
Dutch Larva migrans ocularis, Oculaire larva migrans
Portuguese Larva Migrans Ocular