Neonatology Book

//fpnotebook.com/

Spina Bifida Occulta

Aka: Spina Bifida Occulta
 1. See Also
  1. Spinal Dysraphism
 2. Pathophysiology
  1. No abnormality of Meninges, spinal cord or nerve roots
 3. Symptoms
  1. Asymptomatic in most cases when skin findings absent
  2. Symptoms are often associated when skin changes present
   1. Chronic Low Back Pain with or without radiculopathy
   2. Ataxia or gait abnormalities
   3. Bowel or bladder Incontinence or dysfunction
 4. Signs: Low back midline may have overlying skin lesion
  1. Patch of hair
  2. Lipoma
  3. Skin Discoloration
  4. Dermoid Sinus
   1. Also associated with Meningocele or Encephalocele
   2. Risk of infection if true communication
 5. Associated Conditions
  1. Syringomyelia
  2. Diastematomyelia
  3. Tethered Cord
 6. Imaging
  1. Lumbosacral Spine XRay
   1. L5-S1 defect in posterior Vertebral closure
 7. References
  1. Behrman (2000) Nelson Pediatrics, Saunders, p. 1804
  2. Goetz (1999) Neurology, Saunders, p. 515-16

Spina Bifida Occulta (C0080174)

Definition (MSHCZE) lat. rachischisis, resp. rozštěp páteřních obratlů bez protruze míšních obalů a míšní tkáně. Nejč. je lokalizována v oblasti L5, S1. Kůže v této oblasti může být ztluštělá s hypertrichózou, popř. dermoidním sinem. V defektu lze často prokázat lipom, hemangiom, popř. lymfangiom. Většina dětí nemá žádné neurologické příznaky. Pokud dermoidní sinus proniká tvrdou plenou, bývá příčinou rekurentních meningitid. U novorozence s pes equinovarus nebo s hypertrofií močového měchýře (která není způsobena poruchou odtoku moči) je nutno vyloučit s. b. cystica, přesto, že zevně je nález normální. Diagnóza u mladistvých je velmi obtížná, neboť uzavírání distálního úseku páteřního kanálu probíhá až postnatálně (při narození je páteř uzavřena až před L3, koncem druhého roku k L3, sakrální úsek může zůstat otevřen až do 15 let, trvale neuzavřený zůstává oblouk S1–2). S touto vadou se příležitostně vyskytují sdruženě i jiné vady jako např. syringomyelie, diastematomyelie aj. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
Definition (NCI) The mildest form of spina bifida, characterized by any of several neural tube defects which may go undetected until an x-ray is performed. Treatment is symptomatic.
Definition (MSH) A common congenital midline defect of fusion of the vertebral arch without protrusion of the spinal cord or meninges. The lesion is also covered by skin. L5 and S1 are the most common vertebrae involved. The condition may be associated with an overlying area of hyperpigmented skin, a dermal sinus, or an abnormal patch of hair. The majority of individuals with this malformation are asymptomatic although there is an increased incidence of tethered cord syndrome and lumbar SPONDYLOSIS. (From Joynt, Clinical Neurology, 1992, Ch55, p34)
Concepts Congenital Abnormality (T019)
MSH D016136
ICD9 756.17
ICD10 Q76.0
SnomedCT 268349005, 157003009, 76916001
English Closed Spinal Bifida, Occult Spina Bifida, Spina Bifida, Occult, Spinal Bifida, Closed, SPINA BIFIDA OCCULTA, spina bifida occulta (diagnosis), spina bifida occulta, Closed spina bifida, Spina Bifida Occulta [Disease/Finding], bifida occulta spina, closed spina bifida, occult spina bifida, bifida occults spina, spina bifida occult, Occulta - spina bifida, Bifida, spina - occulta, Spina bifida occulta, Cryptomerorachischisis, SBO - Spina bifida occulta, Spina bifida occulta (disorder), occulta; spina bifida, spina bifida; occulta, Spina Bifida Occulta
French SPINA BIFIDA OCCULTA, Spina bifida fermé, Spina bifida occulta, Dysraphisme spinal fermé, Spina bifida occulte
Portuguese ESPINHA BIFIDA OCULTA, Espinha bífida fechada, Espinha bífida oculta, Espinha Bífida Fechada, Espinha Bífida Oculta
Spanish ESPINA BIFIDA OCULTA, Espina bífida cerrada, criptomerorraquisquisis, espina bífida oculta (trastorno), espina bífida oculta, Espina bífida oculta, Espina Bífida Cerrada, Espina Bífida Oculta
German SPINA BIFIDA OCCULTA, geschlossene Spina bifida, Okkulte Spina bifida, Okkulte spinale Dysraphie, Spina bifida occulta, Spina bifida, geschlossene
Dutch spina bifida, gesloten, occulta; Spina bifida, spina bifida; occulta, spina bifida occulta, Spina bifida occulta, Spina bifida, gesloten
Swedish Spina bifida occulta
Japanese ヘイサセイニブンセキツイ, センザイセイニブンセキツイ, ヘイサセイニブセキツイ, 潜在脊椎破裂, 潜在脊椎披裂, 閉鎖性二分脊椎, 潜在性脊髄癒合不全, 二分脊椎-閉鎖性, 潜在二分脊椎, 潜在性脊椎披裂, 脊椎披裂-潜在性, 潜在性脊椎破裂, 潜在性二分脊椎, 皮膚洞, 脊髄癒合不全-潜在性, 二分脊椎-潜在性
Czech spina bifida occulta, Spina bifida occulta, Uzavřená spina bifida
Finnish Selkärangan piilohalkio
Russian SPINAL'NYI DIZRAFIZM SKRYTYI, STRUNY NATIANUTOI SINDROM, SPINA BIFIDA ZAKRYTAIA, SPINA BIFIDA SKRYTAIA, NEVROENTERICHESKAIA KISTA, DERMAL'NYI SINUS, DIASTEMATOMIELIIA, SPINA BIFIDA OCCULTA, SPINA BIFIDA ЗАКРЫТАЯ, SPINA BIFIDA СКРЫТАЯ, ДЕРМАЛЬНЫЙ СИНУС, ДИАСТЕМАТОМИЕЛИЯ, НЕВРОЭНТЕРИЧЕСКАЯ КИСТА, СПИНАЛЬНЫЙ ДИЗРАФИЗМ СКРЫТЫЙ, СТРУНЫ НАТЯНУТОЙ СИНДРОМ
Italian Spina bifida chiusa, Spina bifida occulta
Korean 잠재성 척추갈림증
Polish Tarń dwudzielna, Rozszczep kręgosłupa utajony
Hungarian Spina bifida occulta, Zárt spina bifida
Norwegian Skjult spina bifida, Okkult spina bifida, Spina bifida occulta
Sources
Derived from the NIH UMLS (Unified Medical Language System)


You are currently viewing the original 'fpnotebook.com\legacy' version of this website. Internet Explorer 8.0 and older will automatically be redirected to this legacy version.

If you are using a modern web browser, you may instead navigate to the newer desktop version of fpnotebook. Another, mobile version is also available which should function on both newer and older web browsers.

Please Contact Me as you run across problems with any of these versions on the website.

Navigation Tree