Hematology and Oncology Book

Peripheral

Lymphatic Disorders

 • Reed-Sternberg Cell

//fpnotebook.com/

Reed-Sternberg Cell

Aka: Reed-Sternberg Cell
 1. Causes
  1. Hodgkin's Lymphoma (pathognomonic when differentiating from other Lymphoma)
  2. Less commonly seen in other conditions
   1. Lymphoma
   2. Sarcoma
   3. Infectious Mononucleosis
 2. Findings: Biposy
  1. Large binucleate cells with single distinct nucleoli
  2. Appearance: "Owl's Eye"

Reed-Sternberg Cells (C0085133)

Definition (MSHCZE) Velké buňky, obvykle vícejaderné, jejichž přítomnost v histologickém nálezu svědčí pro klasickou HODGKINOVU NEMOC. maligní buňka charakteristická pro Hodgkinovu nemoc (lymfom). Velká buňka, mnohdy dvoj- či vícejaderná, s velkými jadérky. Původ této buňky byl dlouho neobjasněn, v současnosti se předpokládá původ z B lymfocytů. (cit. Velký lékařský slovník online, 2012 http://lekarske.slovniky.cz/ )
Definition (NCI_NCI-GLOSS) A type of cell that appears in people with Hodgkin's disease. The number of these cells increases as the disease advances.
Definition (MSH) Large cells, usually multinucleate, whose presence is a common histologic characteristic of classical HODGKIN DISEASE.
Concepts Cell (T025)
MSH D016539
SnomedCT 32915009
English Cells, Reed-Sternberg, Cells, Sternberg-Reed, Reed Sternberg Cells, Reed-Sternberg Cells, Sternberg Reed Cells, Sternberg-Reed Cells, reed sternberg cells, reed-sternberg cell, reed sternberg cell, reed-sternberg cells, sternberg-reed cells, Reed-Sternberg cell, Sternberg-Reed cell, Reed-Sternberg cell (cell), Reed-Sternberg cell (body structure), Reed-Sternberg Cell, R-S Cell
French Cellules de Reed-Sternberg, Cellule de Reed-Sternberg
Swedish Reed-Sternbergceller
Finnish Reed-Sternbergin solut
Russian RID-SHTERNBERGA KLETKI, BEREZOVSKOGO-SHTERNBERGA KLETKI, БЕРЕЗОВСКОГО-ШТЕРНБЕРГА КЛЕТКИ, РИД-ШТЕРНБЕРГА КЛЕТКИ
Japanese ステルンベルグ-リード細胞, Sternberg-Reed細胞, Reed-Sternberg細胞, Hodgkin細胞, ホジキン病細胞, ホジキン細胞, リード-ステルンベルグ細胞, Hodgkin病細胞
Latvian Šternberga-Rīda šūnas, Rīda-Šternberga šūnas
Polish Komórki Reed i Sternberga, Komórki Reed-Sternberga
Czech buňky Reedové-Sternberga, Reedové-Sternbergovy buňky, Sternbergovy buňky
Norwegian Sternberg-Reeds celler, Reed-Sternbergs celler
Spanish célula de Reed - Sternberg (célula), célula de Reed - Sternberg (estructura corporal), célula de Reed - Sternberg, célula de Sternberg - Reed, Células de Reed-Sternberg
German Reed-Sternberg-Riesenzellen, Sternberg-Reed-Riesenzellen
Italian Cellule di Reed-Stemberg
Dutch Cel, Reed-Sternberg-, Reed-Sternbergcel, Reed-Sternbergcellen
Portuguese Células de Reed-Sternberg
Sources
Derived from the NIH UMLS (Unified Medical Language System)


You are currently viewing the original 'fpnotebook.com\legacy' version of this website. Internet Explorer 8.0 and older will automatically be redirected to this legacy version.

If you are using a modern web browser, you may instead navigate to the newer desktop version of fpnotebook. Another, mobile version is also available which should function on both newer and older web browsers.

Please Contact Me as you run across problems with any of these versions on the website.

Navigation Tree