Orthopedics Book

Joint dislocation

Blisters

Flatfoot

//fpnotebook.com/

Flatfoot

Aka: Flatfoot, Pes Planus, Pes Valgus
 1. Definition
  1. Foot medial longitudinal arch depression or loss on weight bearing (but present while on tip-toe)
 2. Associated conditions
  1. Heel eversion (valgus)
  2. Forefoot abduction
 3. Differential Diagnosis
  1. Apparent Flatfoot in infants and toddlers under age 2
   1. Due to fat pad in area of longitudinal arch
   2. Fat pad atrophies with weight bearing
 4. Types
  1. Flexible Flatfoot or Physiologic Flatfoot (Tight heel cord)
  2. Rigid Flatfoot or pathologic Flatfoot (Hindfoot Arthritis)
  3. Traumatic Flatfoot (Ruptured posterior tibial tendon)

Flatfoot (C0016202)

Definition (MSHCZE) Vymizelá klenba nohy způsobuje, že chodidlo se celé dotýká země. Nejč. vzniká při oslabení svalů bérce vlivem trvalého přetěžování (stání, nadměrná hmotnost, špatná obuv). V prevenci i péči je důležité správné zatěžování nohy, speciální cviky a vhodná, popř. ortopedická obuv. Ploché nohy způsobují bolest, přispívají ke vzniku dalších chorob nohou a žilní nedostatečnosti s městky (varixy). (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
Definition (MSH) A condition in which one or more of the arches of the foot have flattened out.
Concepts Anatomical Abnormality (T190)
MSH D005413
SnomedCT 156850009, 268035009, 203535005, 268341008, 156987002
English Feet, Flat, Flat Feet, Flat Foot, Flatfeet, Flatfoot, Foot, Flat, Pes Planus, Fallen arch, Flat foot NOS, Low medial arch of foot, Pes planus, Pes valgus, Fallen arches, Flat feet, Flat foot, feet pes planus (flatfoot), feet medial fallen arches, low medial arch of foot, low medial arch of foot (physical finding), flatfoot, pes planus, pes planus (physical finding), fallen arches were noted, Flatfoot [Disease/Finding], flat feet, flatfeet, pes valgus, Pes planus (flat foot), fallen arches, fallen arch, pes planovalgus, Pes planovalgus, Pes planus (disorder), Flat foot NOS (disorder), Arches fallen, flat foot, depressed; arches, depression; arches, pes; planus, planus; pes, planus; talipes, talipes; planus, weak; arches, arches; depression, arches; weak, Fallen Arch, pes planus (flat foot)
Swedish Plattfot
Spanish Arco plantar caído, Pes planus, Pie valgo, Pie plano, Pies planos, pie plano, SAI (trastorno), pie plano, SAI, Pes Planus, Pie Plano
French Effondrement des voûtes, Pieds plats, Pied plat, Pes planus, Platypodie
Dutch doorgezakte voetboog, platvoet, pes planus, pes valgus, pes of talipes planus, depressie; voetgewelf, doorgezakt; voetgewelf, pes; planus, planus; pes, planus; talipes, talipes; planus, voetgewelf; depressie, voetgewelf; zwak, zwak; voetgewelf, Pes planus, Platvoet
Portuguese Pé chato, Pé valgo, Pés achatados, Pé Chato, Pé Plano
German Plattfus, Knickfuss, Plattfuesse, flache Fussgewoelbe, Plattfuss, Pes planus, Plattfuß
Italian Piede valgo, Pes planus, Piedi piatti, Piede piatto
Japanese ヘンペイソク, 外反足, ガイハンソク, 扁平足
Finnish Latuskajalka
Russian STOPA PLOSKAIA, PLOSKOSTOPIE, ПЛОСКОСТОПИЕ, СТОПА ПЛОСКАЯ
Czech Pes valgus, Plochá noha, Pes planus, Zborcené klenby, Ploché nohy, plochá noha, noha plochá, pes planus
Croatian STOPALO, RAVNO
Polish Stopa płaska, Płaskostopie
Hungarian Bokasüllyedés, lúdtalp, Pes valgus, Pes planus, Lapos láb, Lapos lábak
Norwegian Plattfot, Pes Planus
Sources
Derived from the NIH UMLS (Unified Medical Language System)


You are currently viewing the original 'fpnotebook.com\legacy' version of this website. Internet Explorer 8.0 and older will automatically be redirected to this legacy version.

If you are using a modern web browser, you may instead navigate to the newer desktop version of fpnotebook. Another, mobile version is also available which should function on both newer and older web browsers.

Please Contact Me as you run across problems with any of these versions on the website.

Navigation Tree