Infectious Disease Book

Helminth Infestation

 • Ocular Larva Migrans

//fpnotebook.com/

Ocular Larva Migrans

Aka: Ocular Larva Migrans, Endophthalmitis, Ocular Toxocariasis
 1. See Also
  1. Visceral Larva Migrans
 2. Epidemiology
  1. Age of onset: 5-8 years old (mean)
  2. Incidence: 700 cases per year in United States
 3. Pathophysiology
  1. Roundworm infection (Toxocariasis)
  2. Spreads to eye from concurrent Visceral Larva Migrans
 4. Symptoms
  1. Gradual or sudden unilateral visual loss
  2. Eye discomfort
  3. Symptoms of Visceral Larva Migrans often absent
  4. Strabismus
 5. Signs: Slit Lamp Exam
  1. Leukocoria
  2. Endophthalmitis
  3. Choroidal granuloma (subretinal granulomatous mass)
  4. Posterior pole granuloma
  5. Peripheral granuloma with traction bands
 6. Labs
  1. Eosinophilia (rare)
  2. Eosinophils in Aqueous Humor
 7. Differential Diagnosis
  1. Retinoblastoma
  2. Strabismus
  3. Exudative retinitis (Coat's disease)
 8. Complications
  1. Ocular inflammation with scarring with risk of Vision Loss
 9. Course
  1. Ocular symptoms may present up to 10 years after infection
 10. Management
  1. No satisfactory treatment
  2. Trial of Corticosteroids
  3. Surgery may be indicated in severe cases
  4. See Visceral Larva Migrans
 11. Resources
  1. CDC Toxocariasis
   1. http://www.cdc.gov/parasites/toxocariasis/
 12. References
  1. Woodhill (2014) Am Fam Physician 89(10): 803-11 [PubMed]

Endophthalmitis (C0014236)

Definition (MSH) Suppurative inflammation of the tissues of the internal structures of the eye frequently associated with an infection.
Definition (MSHCZE) Akutní zánět všech nitroočních tkání a struktur, větš. vznikající z exogenních příčin (zanesení infekce např. při traumatu nebo nitroočním chirurgickém výkonu), řidč. je metastatického původu. Vyvolavateli mohou být četné bakterie, plísně, ev. ricketsie a paraziti. Projevuje se poruchou zraku, krutými bolestmi, celkovými příznaky a rozsáhlým patologickým nálezem na oku (otok, zarudnutí, chemóza spojivek, zkalení komorové vody), protruzí a omezenou motilitou bulbu atd. Velmi závažný stav, který i přes intenzivní léčbu končí oslepnutím. Provádí se intenzivní celková i lokální léčba antibiotiky a chirurgický zákrok (vitrektomie, eviscerace bulbu). Jako fakogenní e. se označuje zánět vzniklý na základě autoimunitního procesu např. po extrakci čočky s ponechanými zbytky tkáně. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
Definition (NCI) An infectious process affecting the internal structures of the eye.
Definition (NCI_CTCAE) A disorder characterized by an infectious process involving the internal structures of the eye.
Concepts Disease or Syndrome (T047)
MSH D009877
SnomedCT 123052006, 82255004, 128295000, 1847009
English Endophthalmitides, Ophthalmia, Ophthalmias, endophthalmitis (diagnosis), endophthalmitis, Endophthalmitis, Eye inflammation NOS, Endophthalmitis [Disease/Finding], eye inflammations, inflammation eye, Inflammation;eye, eye inflammation, ophthalmia, eyes inflammation, Ophthalmitis (disorder), Eye inflammation, Eye--Inflammation, ENDOPHTHALMITIS, Ophthalmitis, Endophthalmitis (disorder), Inflammatory disorder of the eye (disorder), Inflammatory disorder of the eye, disease (or disorder); eye, inflammatory, eye; disorder, inflammatory, Endophthalmitis, NOS, Ophthalmia, NOS, Ophthalmitis, NOS, Ophthalmitis -RETIRED-, inflammation of the eye
Portuguese ENDOFTALMITE, Oftalmite, Inflamação ocular NE, Inflamação dos olhos, Endoftalmite, Oftalmia
Spanish ENDOFTALMITIS, Inflamación del ojo NEOM, Oftalmitis, oftalmía, oftalmitis - RETIRADO -, oftalmitis - RETIRADO - (concepto no activo), endoftalmitis (trastorno), endoftalmitis, oftalmitis, trastorno inflamatorio del ojo (trastorno), trastorno inflamatorio del ojo, trastorno ocular inflamatorio, Inflamación ocular, Endoftalmitis, Oftalmía
German ENDOPHTHALMITIS, Augenentzuendung NNB, Ophthalmitis, Augenentzuendung, Endophthalmitis, Augenentzündung
French Inflammation de l'oeil, Inflammation oculaire SAI, Ophtalmite, ENDOPHTALMIE, Ophtalmie, Endophtalmie
Italian Infiammazione oculare, Oftalmite, Infiammazione oculare NAS, Oftalmia, Endoftalmite
Dutch oogontsteking NAO, oftalmie, aandoening; oog, inflammatoir, oog; aandoening, inflammatoir, endoftalmitis, oogontsteking, Endoftalmitis, Oftalmie
Japanese 眼の炎症NOS, 眼の炎症, 眼球炎, メノエンショウNOS, ガンキュウエン, メノエンショウ, ガンナイエン, 眼内炎, 眼炎, 内眼球炎
Swedish Endoftalmit
Czech endoftalmitida, Zánět oka, Zánět oka NOS, Oftalmitida, Endoftalmitida
Finnish Endoftalmiitti
Russian ENDOFTAL'MIT, OFTAL'MIIA, ОФТАЛЬМИЯ, ЭНДОФТАЛЬМИТ
Croatian ENDOFTALMITIS
Polish Zapalenie gałki ocznej wewnętrzne
Hungarian Szem gyulladás, Szem gyulladás k.m.n., Ophthalmitis, Endophthalmitis
Norwegian Endoftalmitt, Oftalmi
Sources
Derived from the NIH UMLS (Unified Medical Language System)


Ocular Larva Migrans (C0028848)

Concepts Disease or Syndrome (T047)
MSH D007815
SnomedCT 240866006
English Larva Migrans, Ocular, ocular toxocariasis, ocular larva migrans, larva migrans ocular, toxocariasis ocular, Granulomatous ophthalmitis, Ocular larva migrans, Ocular toxocariasis, Ocular toxocariasis (disorder), Ocular Larva Migrans
French Larva migrans oculaire
German Okuläre Larva migrans, Larva migrans, okuläre
Italian Larva migrans oculare
Czech larva migrans ocularis, oční larva migrans
Spanish larva migra ocular, oftalmitis granulomatosa, toxocariasis ocular (trastorno), toxocariasis ocular, Larva Migrans Ocular
Dutch Larva migrans ocularis, Oculaire larva migrans
Portuguese Larva Migrans Ocular
Sources
Derived from the NIH UMLS (Unified Medical Language System)


You are currently viewing the original 'fpnotebook.com\legacy' version of this website. Internet Explorer 8.0 and older will automatically be redirected to this legacy version.

If you are using a modern web browser, you may instead navigate to the newer desktop version of fpnotebook. Another, mobile version is also available which should function on both newer and older web browsers.

Please Contact Me as you run across problems with any of these versions on the website.

Navigation Tree