Gastroenterology Book

//fpnotebook.com/

Proctitis

Aka: Proctitis, Proctocolitis
 1. See Also
  1. Inflammatory Bowel Disease
 2. Definitions
  1. Proctitis
   1. Anal and rectal mucosal inflammation
  2. Proctocolitis
   1. Rectal and colon mucosal inflammation
 3. Causes
  1. Sexually Transmitted Disease
   1. Lymphogranuloma venereum
   2. Syphilis
   3. Gonorrhea
   4. Chlamydia
   5. Herpes Simplex Virus
   6. HIV Infection or AIDS
  2. Inflammatory Bowel Disease or Inflammatory colitis
  3. Radiation Colitis
  4. Ischemia colitis
 4. Symptoms
  1. Rectal Pain or cramping (especially with Defecation)
  2. Tenesmus
  3. Pustular or bloody anal discharge
  4. Abdominal Pain
  5. Stool Urgency
 5. Differential Diagnosis
  1. Fournier Gangrene (emergency)
   1. Consider in Diabetes or Alcohol Abuse
 6. Diagnosis
  1. Endoscopy with biopsy
 7. Management
  1. Treat the underlying cause

Proctitis (C0033246)

Definition (MSHCZE) Zánět konečníku, často jako součást proktokolitidy (viz colitis ulcerosa). (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
Definition (NCI_CTCAE) A disorder characterized by inflammation of the rectum.
Definition (NCI_NCI-GLOSS) Inflammation of the mucous membrane that lines the rectum (the last several inches of the large intestine closest to the anus).
Definition (NCI) An inflammatory process affecting the anus. It is usually caused by sexually transmitted infectious agents and/or inflammatory bowel disease.
Definition (MSH) INFLAMMATION of the MUCOUS MEMBRANE of the RECTUM, the distal end of the large intestine (INTESTINE, LARGE).
Concepts Disease or Syndrome (T047)
MSH D011349
ICD10 K62.89
SnomedCT 266534007, 197229007, 155806004, 3951002
English Proctitides, PROCTITIS, Proctitis NOS, Proctitis, proctitis, proctitis (diagnosis), Proctitis [Disease/Finding], rectal inflammation, Proctitis NOS (disorder), Rectum inflamed, rectitis, Proctitis (disorder), Proctitis, NOS
French PROCTITE, Rectite SAI, Rectite, Proctite
Portuguese PROCTITE, Proctite NE, Retite, Proctite
Spanish PROCTITIS, Proctitis NEOM, proctitis, SAI, proctitis, SAI (trastorno), Rectitis, proctitis (trastorno), proctitis, Proctitis
German PROKTITIS, Proktitis NNB, Proktitis
Dutch proctitis NAO, proctitis, Proctitis
Italian Proctite NAS, Proctite
Japanese 直腸炎NOS, 直腸炎, チョクチョウエン, チョクチョウエンNOS
Swedish Ändtarmsinflammation
Czech proktitida, zánět konečníku, Proktitida, Proktitida NOS
Finnish Proktiitti
Russian PROKTIT, ПРОКТИТ
Polish Zapalenie odbytnicy
Hungarian Proctitis k.m.n., Proctitis
Norwegian Proktitt, Endetarmsbetennelse
Sources
Derived from the NIH UMLS (Unified Medical Language System)


Proctocolitis (C0033247)

Definition (MSHCZE) Zánět tlustého střeva (kolitida) a konečníku. Idiopatická p. je obv. synonymem pro colitis ulcerosa. Postihuje libovolnou část tlustého střeva, ale vždy konečník. Sliznice je pokryta hlenem a hnisem a jsou v ní povrchové vředy. V patogenezi se uplatňují autoimunitní procesy (proti cytoskeletu epiteliálních buněk, pANCA). Nemoc se projevuje bolestivým vyprazdňováním bez úlevy (tenesmy), krví a hlenem ve stolici, v těžších případech průjmy a celkovými příznaky (teplotou, kloubními příznaky, postižením jater aj.). Onemocnění má kolísavý průběh. Závažnou komplikací je toxické megakolon, vyšší je rovněž riziko vzniku nádoru tlustého střeva. V diagnostice se uplatňuje zejm. koloskopie a rektoskopie, laboratorně mohou být celkové známky zánětu, anemie apod. Mohou se rovněž vyskytovat extrakolické projevy (artralgie, zánět sakroiliakálního skloubení, oční záněty, cholangitida). Léčebně se podává mesalazin, možné je i podání lokální (v klyzmatech); při těžkém průběhu se používají kortikoidy, ev. imunosupresiva. V těžkých případech je někdy nutný i chirurgický zákrok (proktokolektomie). (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
Definition (NCI) Inflammation of the rectum and colon.
Definition (MSH) Inflammation of the RECTUM and the distal portion of the COLON.
Concepts Disease or Syndrome (T047)
MSH D011350
SnomedCT 27701000, 418130002
English Proctocolitis, Rectocolitis, Proctocolitis [Disease/Finding], rectocolitis, proctocolitis, Coloproctitis, NOS, Colorectitis, NOS, Proctocolitis, NOS, Coloproctitis, Colorectitis, Proctocolitis (disorder)
Spanish coloproctitis, proctocolitis (trastorno), proctocolitis, colorrectitis, Coloproctitis, Proctocolitis, Rectocolitis
Swedish Proktokolit
Czech proktokolitida, Proktokolitida
Finnish Proktokoliitti
Russian REKTOKOLIT, PROKTOKOLIT, PROKTOSIGMOIDIT, REKTOSIGMOIDIT, ПРОКТОКОЛИТ, ПРОКТОСИГМОИДИТ, РЕКТОКОЛИТ, РЕКТОСИГМОИДИТ
Japanese 直腸S状結腸炎, 直腸結腸炎, 結腸直腸炎, 潰瘍性直腸結腸炎, 直腸結腸炎-潰瘍性, 直腸結腸炎-出血性, 出血性直腸結腸炎, ケッチョウチョクチョウエン, チョクチョウケッチョウエン
Italian Rettocolite, Coloproctite, Proctocolite
Polish Zapalenie okrężnicy i odbytnicy
Norwegian Betennelse i endetarm og tykktarm, Proktokolitt
Dutch coloproctitis, proctocolitis, Proctocolitis, Rectocolitis
French Coloproctite, Rectocolite, Proctocolite
German Koloproktitis, Proktokolitis, Rektokolitis
Hungarian Coloproctitis, Proctocolitis
Portuguese Coloproctite, Proctocolite, Retocolite
Sources
Derived from the NIH UMLS (Unified Medical Language System)


You are currently viewing the original 'fpnotebook.com\legacy' version of this website. Internet Explorer 8.0 and older will automatically be redirected to this legacy version.

If you are using a modern web browser, you may instead navigate to the newer desktop version of fpnotebook. Another, mobile version is also available which should function on both newer and older web browsers.

Please Contact Me as you run across problems with any of these versions on the website.

Navigation Tree