Gastroenterology Book

//fpnotebook.com/

Gall Bladder

Aka: Gall Bladder, Gall Bladder Anatomy
  1. See Also
    1. Abdominal Anatomy
    2. Liver
  2. Anatomy
    1. giGallBladderGrayBB1095.gifLewis (1918) Gray's Anatomy 20th ed (in public domain at Yahoo or BartleBy)
    2. giGallBladderWallXsMicroGrayBB1096.gifLewis (1918) Gray's Anatomy 20th ed (in public domain at Yahoo or BartleBy)

Gallbladder (C0016976)

Definition (FMA) Organ with organ cavity which is continuous proximally with the cystic duct and distally terminates in the fundus of the gallbladder. Examples: There is only one gallbladder.
Definition (MSHCZE) Sběrný prostor pro sekreci ŽLUČE. Žlučník umožňuje řízeným způsobem dodávat žlučové kyseliny ve vysoké koncentraci prostřednictvím vývodu žlučníku (DUCTUS CYSTICUS) do DUODENA za účelem rozkladu jídlem přijatých tuků. žlučník – vakovitý orgán hruškovitého tvaru uložený na spodině jater, sloužící ke skladování a úpravě žluči, která vzniká v játrech. Spolu se žlučovými vývody je ž. součástí žlučových cest. Jeho vývod ductus cysticus ústí do společného žlučovodu ductus choledochus, jímž se žluč dostává do dvanáctníku. Ž. se vyprázdní např. po jídle, zejm. tučném. Není nezbytný k životu ani k trávení potravy. (cit. Velký lékařský slovník online 2012, http://lekarske.slovniky.cz/)
Definition (UWDA) Organ with organ cavity which is continuous proximally with the hepatic duct and distally terminates in the fundus of the gallbladder. Examples: There is only one gallbladder.
Definition (NCI_NCI-GLOSS) The pear-shaped organ found below the liver. Bile is concentrated and stored in the gallbladder.
Definition (NCI) A pear-shaped organ located under the liver that stores and concentrates bile secreted by the liver. From the gallbladder the bile is delivered through the bile ducts into the intestine thereby aiding the digestion of fat-containing foods.
Definition (NCI_CDISC) A pear-shaped organ located under the liver that stores and concentrates bile secreted by the liver. From the gallbladder the bile is delivered through the bile ducts into the intestine thereby aiding the digestion of fat-containing foods. (NCI)
Definition (MSH) A storage reservoir for BILE secretion. Gallbladder allows the delivery of bile acids at a high concentration and in a controlled manner, via the CYSTIC DUCT to the DUODENUM, for degradation of dietary lipid.
Definition (CSP) storage reservoir for bile secretion; allows the delivery of bile acids at a high concentration and in a controlled manner, via the cystic duct to the duodenum, for degradation of dietary lipid.
Concepts Body Part, Organ, or Organ Component (T023)
MSH D005704
SnomedCT 28231008
HL7 GB
LNC LP29995-5, MTHU011988
English Gallbladder, Gallbladders, GB - Gallbladder, Vesica fellea, Gall bladder, Vesica biliaris, Gallenblase, Vesica biliaris (Fellea), gallbladder, gallbladder structure, GALLBLADDER, Gallbladder structure, gall bladder, Gallbladder structure (body structure), Gallbladder, NOS, Gallbladder / Biliar, Gastrointestinal Tract, Gall Bladder, Gall Bladder
Swedish Gallblåsa
Czech žlučník, vesica fellea
Finnish Sappirakko
Russian ZHELCHNYI PUZYR', ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ
Croatian ŽUČNI MJEHUR
Latvian Žultspūslis
Polish Pęcherzyk żółciowy
Norwegian Vesica biliaris, Galleblære, Vesica fellea
Spanish estructura de la vesícula biliar (estructura corporal), estructura de la vesícula biliar, vesícula biliar, Vesícula Biliar
French Vésicule biliaire
German Gallenblase
Italian Cistifellea
Dutch Galblaas
Portuguese Vesícula Biliar
Sources
Derived from the NIH UMLS (Unified Medical Language System)


You are currently viewing the original 'fpnotebook.com\legacy' version of this website. Internet Explorer 8.0 and older will automatically be redirected to this legacy version.

If you are using a modern web browser, you may instead navigate to the newer desktop version of fpnotebook. Another, mobile version is also available which should function on both newer and older web browsers.

Please Contact Me as you run across problems with any of these versions on the website.

Navigation Tree