Ophthalmology Book

//fpnotebook.com/

Myopia

Aka: Myopia, Nearsighted, Shortsighted
 1. See Also
  1. Refractive Error
 2. Epidemiology
  1. Most common Refractive Error
 3. Causes
  1. Autosomal Dominant inheritance
   1. Mild Myopia (-0.5 to -2.0 D) by age 5 to 8 years
   2. Moderate Myopia (-2.0 to -5.0 D) by age 8-14
   3. Severe Myopia (<-6.0 D) by age 20 to 28 years
  2. Environmental Cause (Prolonged reading, close work)
   1. Mild Myopia (-0.5 to -2.0 D) by age 8-14 years
   2. Moderate Myopia (-2.0 to -5.0 D) by age 20-28
 4. Pathophysiology
  1. Light rays focus in front of Cornea
   1. Cornea too curved or lens too powerful for globe
   2. Distant objects not seen clearly
  2. Correction: Concave lenses (divergent, minus power)
  3. Degrees of Refractive Error
   1. Mild Myopia (>-1.5 Diopters)
   2. Moderate Myopia (-1.5 to -6.0 Diopters)
   3. High Myopia (<-6 Diopters)
   4. Severe Myopia (<-8 Diopters) associated conditions
    1. Glaucoma
    2. Retinal Detachment
    3. Macular Degeneration
 5. Management
  1. See Refractive Error
 6. References
  1. Fredrick (2002) BMJ 324:1195-9 [PubMed]

Myopia (C0027092)

Definition (MSHCZE) Krátkozrakost, neschopnost vidět ostře vzdálené předměty. Typ refrakční vady oka, při níž se světelné paprsky lámou do oblasti před sítnicí, na níž pak vzniká neostrý obraz. Příčinou je nadměrná optická síla lomivého aparátu oka (lomivá m.) nebo jeho příliš dlouhá předozadní osa (osová m.). Postižený není schopen vidět ostře vzdálenější objekty, zatímco blízké předměty vidí bez obtíží (často i ve vyšším věku, kdy řada osob již musí nosit na blízko brýle). M. se upravuje brýlemi s rozptylkami (konkávní čočky, které rozptýlí paprsky tak, aby dopadaly na sítnici – označují se znaménkem minus). Potřebná optická mohutnost se vyjadřuje v dioptriích a je mírou m. Možná je rovněž korekce kontaktními čočkami, nověji v některých případech též operace laserem na rohovce. Lehká m. (m. levis) je spíše odchylkou než nemocí. Těžká m. (m. gravis) může být provázena některými komplikacemi, např. odchlípením sítnice (amotio retinae, srov. Fuchsova skvrna). Srov. hypermetropie - přivírání očí zlepší poněkud hloubku ostrosti zraku podobně jako zaclonění u fotografování]. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
Definition (NCI) The condition in which the individual does not see far distances clearly.
Definition (MSH) A refractive error in which rays of light entering the EYE parallel to the optic axis are brought to a focus in front of the RETINA when accommodation (ACCOMMODATION, OCULAR) is relaxed. This results from an overly curved CORNEA or from the eyeball being too long from front to back. It is also called nearsightedness.
Definition (CSP) a refractive error in which rays of light entering the eye parallel to the optic axis are brought to a focus in front of the retina, as a result of the eyeball being too long from front to back; also called nearsightedness because the near point is less distant than it is in emmetropia with an equal amplitude of accommodation.
Concepts Disease or Syndrome (T047)
MSH D009216
ICD9 367.1
ICD10 H52.1
SnomedCT 155133003, 57190000
English Nearsightedness, Myopias, Nearsightednesses, MYOPIA, SHORT SIGHTEDNESS, Myopia, near vision, myopia, myopia (diagnosis), near-sightedness, Short-sighted, Short sightedness, Myopia [Disease/Finding], near sight, near sightedness, nearsighted, nearsightedness, near sighted, Shortness (of);sight, disorder myopia, short sightedness, short sight, short sighted, short-sighted, Myopic, Nearsighted, Near sighted, Myopia (disorder), Near-sightedness, shortness of sight
French MYOPIE, Myope, Myopie
Portuguese MIOPIA, Míope, VISTA CURTA, Miopia
Spanish MIOPIA, Vista corta, Corto de vista, Cortedad de vista, CORTO DE VISTA, miopía (trastorno), miopía, vista cercana, Cortedad de la Vista, Miopía
German MYOPIE, kurzsichtig, KURZSICHTIGKEIT, Kurzsichtigkeit, Myopie
Dutch bijziendheid, kortzichtig, kortzichtigheid, myopie, Bijziendheid, Myopie
Italian Miope, Miopia
Swedish Närsynthet
Japanese キンシ, 近視, 近眼
Czech myopie, krátkozrakost, Krátkozraký, Krátkozrakost, Myopie
Finnish Likitaittoisuus
Russian MIOPIIA, BLIZORUKOST', БЛИЗОРУКОСТЬ, МИОПИЯ
Korean 근시
Croatian MIOPIJA
Polish Krótkowzroczność
Hungarian Rövidlátás, Rövidlátó, Közellátó
Norwegian Nærsynthet, Myopi
Sources
Derived from the NIH UMLS (Unified Medical Language System)


You are currently viewing the original 'fpnotebook.com\legacy' version of this website. Internet Explorer 8.0 and older will automatically be redirected to this legacy version.

If you are using a modern web browser, you may instead navigate to the newer desktop version of fpnotebook. Another, mobile version is also available which should function on both newer and older web browsers.

Please Contact Me as you run across problems with any of these versions on the website.

Navigation Tree