Endocrinology Book

//fpnotebook.com/

Acromegaly

Aka: Acromegaly
 1. See Also
  1. Gigantism
 2. Pathophysiology
  1. Pituitary Adenoma hypersecretion of Growth Hormone
  2. Occurs after closure of epiphyses
 3. Causes
  1. Hyperplastic Pituitary Adenoma
  2. Eosinophilic Pituitary Adenoma
 4. Symptoms
  1. Headache
  2. Vision Loss
  3. Muscular weakness
  4. Back pain
  5. Limb pain
  6. Sweating
  7. Amenorrhea
  8. Polydipsia
  9. Polyuria
 5. Signs
  1. Exaggerated supraorbital ridges
  2. Exophthalmos
  3. Enlargement of:
   1. Hands and Feet
   2. Mandible (separation of teeth)
   3. Nose, Lips and Tongue
  4. Bitemporal hemianopsia to blindness
  5. Weight gain
  6. Hypertension
  7. Cardiomegaly
  8. Hepatomegaly
  9. Hypertrichosis
  10. Hyperthyroidism
   1. Goiter
   2. Thyrotoxicosis
  11. Diabetes Insipidus
 6. Radiology
  1. Overgrowth of cancellous bone
  2. Osteoporosis
  3. Tufted phalangeal tips
  4. Osteoarthritis signs
  5. Enlarged sella turcica
 7. Labs
  1. Elevated plasma Growth Hormone (in active stage)
  2. Increased urinary 17-ketosteroids
  3. High serum inorganic Phosphate
  4. Elevated Alkaline Phosphatase
  5. Hyperglycemia
  6. Glycosuria
 8. Management
  1. Transphenoidal surgery
  2. Radiation Therapy
  3. Bromocriptine

Acromegaly (C0001206)

Definition (MSHCZE) Onemocnění způsobené nadbytkem růstového hormonu (STH) v dospělosti, kdy již není možný růst dlouhých kostí, a proto ani celkový vzrůst. Zvětšují se proto jen okrajové (akrální) části těla, jako je obličej, jazyk, brada, prsty apod. Příčinou bývá adenom hypofýzy. Onemocnění se vyvíjí pomalu, po mnoho let. Častější bývá rovněž vznik diabetu, hypertenze, popisuje se i častější výskyt kolorektálního karcinomu. Operace se provádí obv. přístupem transsfenoidálním (pro pacienta šetrnějším), ev. transfrontálním. V některých případech je rovněž zvýšena koncentrace prolaktinu. Farmakologická léčba spočívá v podávání dopaminergních agonistů, v těžkých případech somatostatinu. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
Definition (NCI_NCI-GLOSS) A condition in which the pituitary gland makes too much growth hormone after normal growth of the skeleton is finished. This causes the bones of the hands, feet, head, and face to grow larger than normal. Acromegaly can be caused by a pituitary gland tumor.
Definition (NCI) A syndrome characterized by enlargement of the hands, feet, ears, nose, lips, and tongue, skin thickening and swelling of internal organs. It is caused by overproduction of growth hormone in the pituitary gland, usually by a pituitary adenoma.
Definition (CSP) disorder caused by excessive secretion of somatotropin, characterized by bony enlargement of face, hands, feet, head and thorax.
Definition (MSH) A condition caused by prolonged exposure to excessive HUMAN GROWTH HORMONE in adults. It is characterized by bony enlargement of the FACE; lower jaw (PROGNATHISM); hands; FEET; HEAD; and THORAX. The most common etiology is a GROWTH HORMONE-SECRETING PITUITARY ADENOMA. (From Joynt, Clinical Neurology, 1992, Ch36, pp79-80)
Concepts Disease or Syndrome (T047)
MSH D000172
SnomedCT 154698000, 267480001, 74107003
French ACROMEGALIE, Acromégalie, Syndrome d'hypersécrétion d'hormone somatotrope (Acromégalie), Syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone de croissance (Acromégalie), Syndrome de sécrétion inappropriée de GH (Acromégalie)
English ACROMEGALY, SOMATOTROPIN HYPERSECRET SYNDROME ACROMEGALY, INAPPROPRIATE GROWTH HORMONE SECRET SYNDROME ACROMEGALY, INAPPROPRIATE GH SECRET SYNDROME ACROMEGALY, acromegaly (diagnosis), acromegaly, Inappropriate GH Secretion Syndrome (Acromegaly), Inappropriate Growth Hormone Secretion Syndrome (Acromegaly), Somatotropin Hypersecretion Syndrome (Acromegaly), Acromegaly [Disease/Finding], acromegalia, marie disease, Hypersecretion Syndrome, Somatotropin (Acromegaly), Hypersecretion Syndromes, Somatotropin (Acromegaly), Somatotropin Hypersecretion Syndromes (Acromegaly), Syndrome, Somatotropin Hypersecretion (Acromegaly), Syndromes, Somatotropin Hypersecretion (Acromegaly), Acromegalic, Acromegalia, Anterior pituitary adenoma syndrome, Growth hormone hypersecretion syndrome, Marie disease, STH hypersecretion syndrome, Acromegaly (disorder), Acromegaly
Portuguese ACROMEGALIA, Acromegalia, Síndrome da Hipersecreção de Somatotropina (Acromegalia), Síndrome da Secreção Inadequada de Hormônio de Crescimento (Acromegalia)
Spanish ACROMEGALIA, acromegalia (trastorno), acromegalia, enfermedad de Marie, hipersecreción de STH, síndrome de adenoma hipofisario anterior, síndrome de hipersecreción de somatotrofina, síndrome de hipersecreción de somatotropina, Acromegalia, Síndrome de Hipersecreción de Somatotropina (Acromegalia), Síndrome de Secreción Inapropiada de Hormona del Crecimiento (Acromegalia)
German AKROMEGALIE, Akromegalie, Somatotropin-Hypersekretionssyndrom (Akromegalie), Syndrom der inadäquaten Wachstumshormonsekretion (Akromegalie)
Swedish Akromegali
Czech akromegalie, Akromegalie
Finnish Akromegalia
Italian Sindrome da inappropriata secrezione del GH (Acromegalia), Sindrome da ipersecrezione della somatotropina (Acromegalia), Sindrome da inappropriata secrezione dell'ormone della crescita (Acromegalia), Acromegalia
Russian AKROMEGALIIA, АКРОМЕГАЛИЯ
Japanese センタンキョダイショウ, Marie症候群, 先端巨大症, 下垂体症候群, 先端巨大, 巨端症, 末端肥大症, 肢端巨大, 肢端巨大症, 肢端肥大症, アクロメガリー
Croatian AKROMEGALIJA
Polish Somatotropowa nadczynność przysadki, Akromegalia
Hungarian Acromegalia
Norwegian Akromegali
Dutch acromegalie, Acromegalie, Somatotrofine hypersecretie syndroom (acromegalie), Verstoorde groeihormoon-uitscheiding syndroom (acromegalie)
Sources
Derived from the NIH UMLS (Unified Medical Language System)


You are currently viewing the original 'fpnotebook.com\legacy' version of this website. Internet Explorer 8.0 and older will automatically be redirected to this legacy version.

If you are using a modern web browser, you may instead navigate to the newer desktop version of fpnotebook. Another, mobile version is also available which should function on both newer and older web browsers.

Please Contact Me as you run across problems with any of these versions on the website.

Navigation Tree