Otolaryngology Book

//fpnotebook.com/

Tonsillitis

Aka: Tonsillitis
 1. See Also
  1. Pharyngitis
  2. Pharyngitis Causes
  3. Dysphagia
  4. Tonsillitis
  5. Group A Streptococcal Pharyngitis
  6. Peritonsillar Abscess
  7. Retropharyngeal Abscess
  8. Lemierre Syndrome
  9. Diphtheria
  10. Chronic Pharyngeal Carriage of Streptococcus pyogenes
  11. Tonsillectomy Indications
 2. Causes
  1. See Pharyngitis Causes
  2. Viral
   1. Epstein-Barr Virus (Mononucleosis)
  3. Bacterial
   1. Group A Beta Hemolytic Streptococcus
   2. Staphylococcus aureus
   3. Hemophilus Influenzae
 3. Symptoms
  1. See Pharyngitis
  2. Difficulty taking oral intake
  3. Difficulty swallowing secretions
  4. Otalgia (common innervation of ear and throat)
 4. Signs
  1. Febrile, appears ill
  2. Mucus membranes dry
  3. Tonsils enlarged, beefy red, exudate
  4. Tender cervical adenopathy
  5. Splenomegaly in Epstein-Barr Virus
 5. Differential Diagnosis
  1. See Pharyngitis Causes
 6. Labs: Epstein Barr Virus Infection
  1. Heterophil agglutination (Monospot Test)
  2. Liver Function Test Elevation
  3. Peripheral Blood Smear with Atypical lymphocytes
 7. Management
  1. See Pharyngitis for standard management
  2. See Group A Streptococcal Pharyngitis
  3. Unresponsive to medications for Pharyngitis
   1. Obtain Throat Culture and Monospot
   2. Consider Clindamycin 300 mg PO qid
   3. Assess for Peritonsillar Abscess
   4. Assess for Laryngeal pathology
   5. Consider ENT referral
 8. Management: Tonsillectomy
  1. See Tonsillectomy Indications
 9. Prognosis: Following Tonsillectomy
  1. Reduces Pharyngitis frequency (esp. Streptococcus)
  2. Effect lasts 2-3 years after surgery

Tonsillitis (C0040425)

Definition (MSH) Inflammation of the tonsils, especially the PALATINE TONSILS but the ADENOIDS (pharyngeal tonsils) and lingual tonsils may also be involved. Tonsillitis usually is caused by bacterial infection. Tonsillitis may be acute, chronic, or recurrent.
Definition (MSHCZE) Zánět krčních mandlí. Katarální t. – zarudnutí a zvětšení tonzil. Folikulární t. s tvorbou hnisavých čepů. Lakunární t. s tvorbou splývavých povlaků; původci větš. různé typy virů, často též beta-hemolytické streptokoky (srov. fokální infekce). Monocytární t. – viz infekční mononukleóza. Ulceromembranózní t. – viz Plautova-Vincentova angína. Dalšími typy jsou např. t. při agranulocytóze, herpetiformní t., syfilitická t. apod. Akutní zánět mandlí se označuje jako angína. Chronický zánět bývá následkem jedné nebo více angín, může být zdrojem tzv. fokální infekce. Krypty při chronické t. často obsahují tzv. čepy tvořené zahuštěným hnisem na rozdíl od „povlaků“ při angíně tvořených řídkým hnisem. Větší čep vyvolává pocit cizího tělesa v krku, zpravidla se uvolní spontánně a pacient jej vyplivne. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
Concepts Disease or Syndrome (T047)
MSH D014069
SnomedCT 195665006, 90176007
English Tonsillitides, TONSILLITIS, Tonsillar inflammation, tonsillitis (diagnosis), tonsillitis, Tonsillitis NOS, Tonsillitis [Disease/Finding], tonsil inflammation, Inflammation;tonsils, inflammation tonsils, tonsils inflammation, Throat infection - tonsillitis, Inflammation of tonsil, Tonsillitis (disorder), inflammation; tonsil, tonsil; inflammation, Tonsillitis, Tonsillitis, NOS, inflammation of the tonsils
French AMYGDALITE, Amygdalite SAI, Angine, Amygdalite, Inflammation des amygdales, Tonsillite
Portuguese AMIGDALITE, Inflamação amigdalina, Amigdalite NE, Angina Tonsilar, Amigdalite, Tonsilite
Spanish AMIGDALITIS, Inflamación tonsilar, Amigdalitis NEOM, tonsilitis, Amigdalitis, amigdalitis (trastorno), amigdalitis, Tonsilitis
German TONSILLITIS, Tonsillitis NNB, Mandelentzuendung, Tonsillitis, Gaumenmandelentzündung, Mandelentzündung
Dutch tonsillitis NAO, ontsteking van amandelen, ontsteking; tonsil, tonsil; ontsteking, tonsillitis, Tonsillitis
Italian Infiammazione tonsillare, Tonsillite NAS, Tonsillite
Japanese 扁桃の炎症, 扁桃炎, 扁桃炎NOS, ヘントウエンNOS, ヘントウエン, ヘントウノエンショウ
Swedish Halsfluss
Czech tonzilitida, angína, Zánět mandlí, Tonzilitida NOS, Tonzilitida, tonsilitida
Finnish Tonsilliitti
Russian TONZILLIT, ТОНЗИЛЛИТ
Croatian TONZILITIS
Polish Zapalenie migdałków podniebiennych
Hungarian Mandulagyulladás, tonsillitis k.m.n., tonsillitis
Norwegian Tonsillitt, Halsbetennelse
Sources
Derived from the NIH UMLS (Unified Medical Language System)


You are currently viewing the original 'fpnotebook.com\legacy' version of this website. Internet Explorer 8.0 and older will automatically be redirected to this legacy version.

If you are using a modern web browser, you may instead navigate to the newer desktop version of fpnotebook. Another, mobile version is also available which should function on both newer and older web browsers.

Please Contact Me as you run across problems with any of these versions on the website.

Navigation Tree