Otolaryngology Book

//fpnotebook.com/

Parotid Gland

Aka: Parotid Gland, Parotid Papilla, Stensen's Duct
 1. See Also
  1. Salivary Gland
  2. Anatomy of the Head and Neck
  3. Submandibular Gland
  4. Sublingual Gland
  5. Sialadenitis
  6. Sialolithiasis
  7. Salivary Gland Tumor
 2. Anatomy: Parotid Gland
  1. Largest Salivary Gland
  2. Most prone to Bacterial Sialadenitis
   1. Neonatal Sialadenitis
   2. Acute Bacterial Sialadenitis
   3. Chronic Sialadenitis
  3. Facial Nerve bisects gland
   1. Superficial lobe
   2. Deep lobe
  4. Lies over Maxillary Bone
   1. Superior to Mandible
   2. Anterior to angle of jaw and auricle
  5. Stensen's Duct (Parotid Papilla)
   1. Opens out adjacent to Maxillary second molar
   2. Milking Parotid Gland will expel drop at duct
  6. Images
   1. entSalivaryParotidRtGrayBB1022.gifLewis (1918) Gray's Anatomy 20th ed (in public domain at Yahoo or BartleBy)
   2. entSalivaryParotidRtGrayBB1023.gifLewis (1918) Gray's Anatomy 20th ed (in public domain at Yahoo or BartleBy)
   3. entSalivaryParotidGrayBB1024.gifLewis (1918) Gray's Anatomy 20th ed (in public domain at Yahoo or BartleBy)
   4. entSalivaryParotidGrayBB1200.gifLewis (1918) Gray's Anatomy 20th ed (in public domain at Yahoo or BartleBy)

Parotid Gland (C0030580)

Definition (MSHCZE) Největší ze tří párových SLINNÝCH ŽLÁZ. Leží na obou stranách TVÁŘE v místě bezprostředně pod a před UCHEM. Párová žláza uložená na rameni dolní čelisti, prochází skrz ni sedmý hlavový lícní nerv. Její vývod vede přes m. masseter a ústí do dutiny ústní v blízkostí druhé horní stoličky. G. p. tvoří asi jednu třetinu množství slin, přičemž sliny v ní vzniklé jsou bohaté na amylázu a chudé na hlen. (cit. Velký lékařský slovník online 2012, http://lekarske.slovniky.cz/ )
Definition (NCI) The largest of the three paired salivary glands, located in front of the ear.
Definition (NCI_CDISC) The largest of the three paired salivary glands, located in front of the ear. (NCI)
Definition (MSH) The largest of the three pairs of SALIVARY GLANDS. They lie on the sides of the FACE immediately below and in front of the EAR.
Definition (CSP) largest of the three pairs of salivary glands.
Concepts Body Part, Organ, or Organ Component (T023)
MSH D010306
SnomedCT 45289007
HL7 PAROT
LNC LP33682-3, MTHU016740, LA4653-7
English Parotid Glands, Gland, Parotid, Glands, Parotid, Parotid Gland, Glandula parotidea, glands parotid, parotid glands, parotid gland, gland parotid, parotid, parotids, Parotid glands, PAROTID GLAND, GLAND, SALIVARY, PAROTID, Parotid gland, Parotid, Parotid gland structure (body structure), Parotid gland structure, Parotid structure, Parotid gland, NOS, Parotid, NOS
Swedish Öronspottkörtel
Czech parotis, příušní žláza, žláza příušní, příušní slinná žláza, glandula parotis
Finnish Korvasylkirauhanen
Russian OKOLOUSHNAIA ZHELEZA, ОКОЛОУШНАЯ ЖЕЛЕЗА
Croatian ZAUŠNA ŽLIJEZDA
Latvian Pieauss dziedzeris
Polish Ślinianka przyuszna
Norwegian Ørespyttkjertelen, Glandula parotis, Parotis
Spanish estructura de la glándula parótida (estructura corporal), estructura de la glándula parótida, glándula parótida, parótida, Glándula Parótida
German Glandula parotidea, Parotis, Ohrspeicheldrüse
Italian Ghiandola parotide
Dutch Glandula parotidea, Klier, speeksel-, oor, Oorspeekselklier, Parotis, Speekselklier
Portuguese Glândula Parótida
French Glande parotide, Parotide
Sources
Derived from the NIH UMLS (Unified Medical Language System)


Structure of parotid papilla (C0226910)

Concepts Body Part, Organ, or Organ Component (T023)
SnomedCT 47612000
Spanish papilla parotidea, papila parótida, estructura de la papila parotídea (estructura corporal), estructura de la papila parotídea, papila parotídea
English Parotid papilla, Structure of parotid papilla (body structure), Structure of parotid papilla
Sources
Derived from the NIH UMLS (Unified Medical Language System)


Stensen's duct (C0227458)

Concepts Body Part, Organ, or Organ Component (T023)
MSH D018987
SnomedCT 50292000
English Duct, Stensen's, Stensen Duct, Stensens Duct, Ductus parotideus, Stenon duct, Stensens's duct, Duct of parotid gland, stensen's duct, parotid duct, steno duct, parotid gland duct, stensen duct, ducts parotid, Duct of Steno, Parotid duct, Parotid duct structure (body structure), Parotid duct structure, Stensen's duct, Parotid Duct, Stensen's Duct
French Conduit parotidien, Canal de Sténon, Conduit de Blasius
Latvian Pieauss dziedzera izvads, Stenona izvads
Czech vývod příušní slinné žlázy, Stensenův kanál, ductus parotideus, ductus Stenoni
Norwegian Ductus parotideus, Ductus Stenoni
Spanish conducto de Steno, conducto de Stensen, conducto parotídeo, estructura del conducto parotídeo (estructura corporal), estructura del conducto parotídeo
Sources
Derived from the NIH UMLS (Unified Medical Language System)


You are currently viewing the original 'fpnotebook.com\legacy' version of this website. Internet Explorer 8.0 and older will automatically be redirected to this legacy version.

If you are using a modern web browser, you may instead navigate to the newer desktop version of fpnotebook. Another, mobile version is also available which should function on both newer and older web browsers.

Please Contact Me as you run across problems with any of these versions on the website.

Navigation Tree