Dentistry Book

//fpnotebook.com/

Dentition

Aka: Dentition

Dentition (C0011443)

Definition (MSHCZE) dentice – chrup, počet a uspořádání zubů jako celku v dutině ústní, též jeho prořezávání. První d. (mléčný chrup) se prořezává mezi půl rokem a dvěma roky života dítěte. Obsahuje 20 zubů – 8 řezáků, 4 špičáky a 8 stoliček. Zhruba do puberty je první d. nahrazena druhou, stálou (osmé zuby „moudrosti“ se mohou prořezávat i značně později). Ta obsahuje 32 zubů (má navíc 8 třenových zubů a 4 „osmičky“ čili třetí stoličky). (cit. Velký lékařský slovník online 2012, http://lekarske.slovniky.cz/ )
Definition (NCI) The teeth collectively in the dental arch. Dentition ordinarily refers to the natural teeth in position in their alveoli. (MeSH)
Definition (MSH) The teeth collectively in the dental arch. Dentition ordinarily refers to the natural teeth in position in their alveoli. Dentition referring to the deciduous teeth is DENTITION, PRIMARY; to the permanent teeth, DENTITION, PERMANENT. (From Jablonski, Dictionary of Dentistry, 1992)
Definition (CSP) positioning of teeth in the dental arch; affects eating and speech; is used forensically to identify individuals, and anthropologically as a measure of human evolution.
Concepts Body Part, Organ, or Organ Component (T023)
MSH D003817
SnomedCT 245543004
HL7 Dentition, 2.16.840.1.113883.1.11.19346
LNC LP35154-1, MTHU014794
English Dentitions, dentition, Dentition (body structure), Dentition
French Denture, Dentition
Swedish Tanduppsättning
Czech dentice, chrup
Spanish Dentición, Dentadura, dentición (estructura corporal), dentición
Finnish Hampaisto
Russian ZUBNOI RIAD, ЗУБНОЙ РЯД
Croatian DENTICIJA
Latvian Zobu rinda
Polish Narząd zębowy, Uzębienie
Norwegian Tannsettet
German Dentition
Italian Dentizione
Dutch Dentitie
Portuguese Dentição
Sources
Derived from the NIH UMLS (Unified Medical Language System)


You are currently viewing the original 'fpnotebook.com\legacy' version of this website. Internet Explorer 8.0 and older will automatically be redirected to this legacy version.

If you are using a modern web browser, you may instead navigate to the newer desktop version of fpnotebook. Another, mobile version is also available which should function on both newer and older web browsers.

Please Contact Me as you run across problems with any of these versions on the website.

Navigation Tree