Dentistry Book

//fpnotebook.com/

Mandible Anatomy

Aka: Mandible Anatomy, Mandible, Jaw Anatomy, Temporomandibular Joint Anatomy, Temporomandibular Joint, Masticatory Muscles, Muscles of Mastication
 1. See Also
  1. Dental Anatomy
  2. Head and Neck Anatomy
  3. Temporomandibular Joint Dysfunction
 2. Physiology: Temporomandibular Synovial joint
  1. Condylar process of Mandible articulates with mandibular fossa (part of Temporal Bone)
   1. Contains articular disk which allows for smooth hinge and sliding motion
    1. Disc is attached to posterior fossa via retrodiscal tendons, vessels and nerves
   2. Immediately anterior to external acoustic meatus
    1. Joint may be palpated from within ear canal
  2. Joint lined by avascular and non-innervated fibrous connective tissue
   1. Resists degeneration better than hyaline cartilage lined joints
   2. Joint Pain originates from joint capsule and adjacent Muscle
  3. Mastication Muscles support the Temporomandibular Joint
   1. Medial pterygoid Muscle
   2. Lateral pterygoid Muscle
   3. Temporalis Muscle
   4. Masseter Muscle
   5. Buccinator Muscle
 3. Associated Conditions
  1. Temporomandibular Joint Dysfunction
  2. Rheumatoid Arthritis
  3. Osteoarthritis
  4. Displaced Temporomandibular Joint articular cartilage
  5. Temporomandibular Joint Dislocation
  6. Trismus
 4. Anatomy: Images
  1. Mandible and TMJ
   1. entMandibleBoneGrayBB176.gifLewis (1918) Gray's Anatomy 20th ed (in public domain at Yahoo or BartleBy)
   2. entMandibleBoneGrayBB177.gifLewis (1918) Gray's Anatomy 20th ed (in public domain at Yahoo or BartleBy)
   3. entMandibleBoneBirthGrayBB182.gifLewis (1918) Gray's Anatomy 20th ed (in public domain at Yahoo or BartleBy)
   4. entMandibleBoneChildGrayBB183.gifLewis (1918) Gray's Anatomy 20th ed (in public domain at Yahoo or BartleBy)
   5. entMandibleBoneAdultGrayBB184.gifLewis (1918) Gray's Anatomy 20th ed (in public domain at Yahoo or BartleBy)
   6. entMandibleBoneOldGrayBB185.gifLewis (1918) Gray's Anatomy 20th ed (in public domain at Yahoo or BartleBy)
   7. entJawTmjGrayBB309.gifLewis (1918) Gray's Anatomy 20th ed (in public domain at Yahoo or BartleBy)
   8. entJawTmjGrayBB310.gifLewis (1918) Gray's Anatomy 20th ed (in public domain at Yahoo or BartleBy)
   9. entJawTmjGrayBB311.gifLewis (1918) Gray's Anatomy 20th ed (in public domain at Yahoo or BartleBy)
   10. entJawBonesGrayBB995.gifLewis (1918) Gray's Anatomy 20th ed (in public domain at Yahoo or BartleBy)
  2. Muscles of Mastication
   1. entPharynxMusclesGrayBB1030.gifLewis (1918) Gray's Anatomy 20th ed (in public domain at Yahoo or BartleBy)
   2. entPterygoidGrayBB383.gifLewis (1918) Gray's Anatomy 20th ed (in public domain at Yahoo or BartleBy)

Jaw (C0022359)

Definition (MSHCZE) Kostní struktura sloužící k upevnění zubů je složená z dolní (MANDIBULA) a horní (MAXILA) čelisti.
Definition (NCI) The bones of the skull that frame the mouth and serve to open it; the bones that hold the teeth.
Definition (MSH) Bony structure of the mouth that holds the teeth. It consists of the MANDIBLE and the MAXILLA.
Definition (CSP) bony structure of the mouth that holds the teeth; consists of the mandible and the maxilla.
Concepts Body Part, Organ, or Organ Component (T023)
MSH D007568
SnomedCT 661005
HL7 JAW
English Jaw, Jaw structure, jaw, jaws, Jaws, Jaw region structure (body structure), Jaw region structure, Jaw region, Jaw, NOS
Swedish Käke
Czech čelisti
Spanish Maxilares, región del maxilar inferior, región de la quijada, Quijada, Arcada Oseodentaria, estructura de la región de la mandíbula (estructura corporal), estructura de la región de la mandíbula, región de la mandíbula
Finnish Leuka (jaw)
Russian CHELIUST', ЧЕЛЮСТЬ
Croatian ČELJUST
Latvian Žoklis
Polish Szczęki, Szczęki górna i dolna, Szczęka i żuchwa
Norwegian Kjeve
Portuguese Arcada Osseodentária, Maxilares
French Mâchoire
German Kiefer (Knochen)
Italian Ossa mascellari
Dutch Kaak
Sources
Derived from the NIH UMLS (Unified Medical Language System)


Mandible (C0024687)

Definition (MSHCZE) Největší a nejsilnější obličejová kost tvoří spodní čelist, je podpěrou dolních zubů.
Definition (NCI) The lower jaw bone holding the lower teeth.
Definition (NCI_CDISC) The lower jaw bone holding the lower teeth. (NCI)
Definition (MSH) The largest and strongest bone of the FACE constituting the lower jaw. It supports the lower teeth.
Concepts Body Part, Organ, or Organ Component (T023)
MSH D008334
SnomedCT 91609006
LNC LP30118-1, LP100608-1, MTHU012044
English Mandible, Mandibles, mandible, Mandibulla, Mandibular, mandibular, lower jaw bone, Lower Jaw, Mandibula, Bone, Mandibular, MANDIBLE, BONE, MANDIBLE, Jaw, Lower jaw bone, Bone structure of mandible, Bone structure of mandible (body structure), Mandible, NOS, Inferior Maxillary Bone
Swedish Underkäke
Czech mandibula, dolní čelist
Finnish Alaleukaluu
Russian CHELIUST' NIZHNIAIA, NIZHNIAIA CHELIUST', MANDIBULA, НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ, ЧЕЛЮСТЬ НИЖНЯЯ
Croatian MANDIBULA
Latvian Not Translated[Mandible]
Spanish estructura ósea de maxilar inferior (estructura corporal), estructura ósea de maxilar inferior, estructura ósea de la mandíbula (estructura corporal), hueso de la quijada, estructura ósea de la mandíbula, mandíbula, Maxilar Inferior, Agujero Mandibular, Surco Milohioideo, Agujero Mentoniano, maxilar inferior, Mandíbula
Polish Żuchwa, Szczęka dolna
Japanese 下顎, 下顎骨
Norwegian Mandibula, Mandibel, Underkjeve
Portuguese Sulco Miloioídeo, Forame Mentoniano, Maxilar Inferior, Forame Mandibular, Mandíbula
French Mandibule, Maxillaire inférieur
German Mandibula, Unterkiefer
Italian Mandibola
Dutch Mandibula, Onderkaak
Sources
Derived from the NIH UMLS (Unified Medical Language System)


Masticatory muscles (C0024890)

Definition (MSHCZE) Svaly vystupující z lícního oblouku způsobují pohyb čelistí. Jsou inervovány přes lícní nerv – mandibulární větví trojklanného nervu.
Definition (NCI) Muscles arising in the zygomatic arch that close the jaw.
Definition (MSH) Muscles arising in the zygomatic arch that close the jaw. Their nerve supply is masseteric from the mandibular division of the trigeminal nerve. (From Stedman, 25th ed)
Concepts Body Part, Organ, or Organ Component (T023)
MSH D008410
SnomedCT 53894007, 244769003
English Masticatory Muscles, Muscle, Masticatory, Muscles, Masticatory, Structure of muscle of mastication, Muscles of mastication, Structure of muscle of mastication (body structure), Masticatory muscle, Muscles of mastication (body structure), Muscle of Mastication, Masticatory muscles set, Set of masticatory muscles, Musculus masticatorii, masticatory muscles, muscles of mastication, muscles mastication, masticatory muscle, Muscle of mastication, Muscle of mastication (body structure), Masticatory muscles, NOS, Muscles of mastication, NOS, Masticatory Muscle, Masticatory muscles
Spanish Músculos Masticadores, estructura de músculo de la masticación (estructura corporal), músculos de la masticación (estructura corporal), estructura de músculo de la masticación, músculos de la masticación, Músculos Masticatorios, músculo de la masticación (estructura corporal), músculo de la masticación, músculos masticatorios
Swedish Tuggmuskler
Czech žvýkací svaly
Finnish Puremalihakset
Russian ZHEVATEL'NYE MYSHTSY, ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ
Latvian Košļātājmuskuļi
Polish Mięśnie żwaczowe
Norwegian Tyggemuskler
French Muscles masticateurs
German Kaumuskeln
Italian Muscoli masticatori
Dutch Kauwspier, Kauwspieren, Spier, kauw-
Portuguese Músculos Mastigatórios
Sources
Derived from the NIH UMLS (Unified Medical Language System)


Temporomandibular Joint (C0039493)

Definition (NCI_CDISC) The joint between the head of the lower mandible and the temporal bone. (NCI)
Definition (NCI) The joint between the head of the lower mandible and the temporal bone.
Definition (MSH) An articulation between the condyle of the mandible and the articular tubercle of the temporal bone.
Definition (CSP) temporomandibular articulation: a bicondylar joint formed by the head of the mandible and the mandibular fossa, and the articular tubercle of the temporal bone.
Concepts Body Space or Junction (T030)
MSH D013704
SnomedCT 53620006
LNC LP33684-9, MTHU012105
English Joint, Temporomandibular, Joints, Temporomandibular, Temporomandibular Joint, Temporomandibular Joints, TMJ, temporomandibular joint, TMJ - Temporomandibular joint, Temporomandibular jt structure, Articulatio temporomandibularis, jaw joint, tmj temporomandibular joint, temporomandibular joint (TMJ), TEMPOROMANDIBULAR JOINT, Temporomandibular joint, Temporomandibular joint structure, Temporomandibular joint structure (body structure), Temporomandibular joint, NOS, Jaw Joint
French ATM (Articulation TemporoMandibulaire), Articulation temporo-mandibulaire, Articulation temporomandibulaire
Swedish Käkled
Czech kloub čelistní, temporomandibulární kloub
Finnish Leukanivel
Italian TMJ, Articolazione temporomandibolare
Russian VISOCHNO-NIZHNECHELIUSTNOI SUSTAV, ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ
Japanese 顎関節, 側頭下顎関節
Croatian TEMPOROMANDIBULARNI ZGLOB
Latvian Deniņkaula - apakšžokļa locītava, Deniņkaula un apakšžokļa locītava
Polish Staw skroniowo-żuchwowy
Norwegian Articulatio temporomandibularis, Kjeveledd
Spanish articulación temporomandibular, estructura de la articulación temporomandibular (estructura corporal), estructura de la articulación temporomandibular, ATM, Articulación Temporomandibular
German Temporomandibulargelenk, TMJ
Dutch Gewricht, kaak-, Kaakgewricht, 'Temporomanidibular joint'
Portuguese TMJ, Articulação Temporomandibular
Sources
Derived from the NIH UMLS (Unified Medical Language System)


You are currently viewing the original 'fpnotebook.com\legacy' version of this website. Internet Explorer 8.0 and older will automatically be redirected to this legacy version.

If you are using a modern web browser, you may instead navigate to the newer desktop version of fpnotebook. Another, mobile version is also available which should function on both newer and older web browsers.

Please Contact Me as you run across problems with any of these versions on the website.

Navigation Tree