II. Anatomy

 1. Minor Salivary Glands
  1. Hundreds throughout mouth
  2. Line the mucosa of the lips, Tongue and oropharynx
 2. Major Salivary Glands (3 on each side of face)
  1. Parotid Gland (cheek)
  2. Submandibular Gland (under angle of the jaw)
  3. Sublingual Gland (under Tongue)

III. Physiology

 1. Saliva function
  1. Controls oral pH
  2. Assists with food intake
   1. Lubricates food bolus
   2. Contains amylase for CarbohydrateDigestion
  3. Mouth cleansing and Oral Hygiene
   1. Saliva limits oral pathogen growth
   2. Reduces oral odor (halitosis)
 2. Differential Saliva production by glands
  1. Unstimulated Salivation (Salivary Gland at rest)
   1. 1.5 Liters produced per day (basal rate)
   2. Major Salivary Glands: 90% of Saliva produced
   3. Submandibular and Sublingual Glands: 70% of Saliva
  2. Stimulated Salivation
   1. Saliva production increases 5 fold
   2. Parotid Gland produces majority of Saliva
 3. Innervation
  1. Parasympathetic innervation to major Salivary Glands
   1. Otic Ganglion fibers supply Parotid Gland
   2. Submandibular Ganglion supplies other major glands
  2. Sympathetic innervation promotes Saliva flow
   1. Stimulates Muscle Contractions at Salivary ducts

IV. Associated Conditions: Pathologic Salivary Gland Conditions

Images: Related links to external sites (from Bing)

Related Studies

Ontology: saliva (C0036087)

Definition (NCI_NCI-GLOSS) The watery fluid in the mouth made by the salivary glands. Saliva moistens food to help digestion and it helps protect the mouth against infections.
Definition (NCI) The watery fluid in the mouth made by the salivary glands. Saliva moistens food to help digestion and it helps protect the mouth against infections.
Definition (NCI_CDISC) A clear liquid secreted into the mouth by the salivary glands and mucous glands of the mouth; moistens the mouth and starts the digestion of starches. (NCI)
Definition (MSH) The clear, viscous fluid secreted by the SALIVARY GLANDS and mucous glands of the mouth. It contains MUCINS, water, organic salts, and ptylin.
Definition (CSP) clear, viscous fluid secreted by the salivary glands and mucous glands of the mouth; it contains mucins, water, organic salts, and ptylin.
Concepts Body Substance (T031)
MSH D012463
SnomedCT 77540005, 256897009
LNC LP7565-7, MTHU004619
English Saliva, Salivas, Salivary gland secretion, Salivary gland secretion (substance), SALIVA, Saliva (substance), Head and Neck, Saliva, saliva
Swedish Saliv
Czech sliny
Finnish Sylki
Russian SLIUNA, СЛЮНА
Croatian SLINA
Polish Ślina
Spanish secreción de la glándula salival (sustancia), secreción de la glándula salival, saliva (sustancia), saliva, Saliva
French Salive
German Saliva, Speichel
Italian Saliva
Dutch Saliva, Speeksel
Portuguese Saliva

Ontology: Salivary Glands (C0036098)

Definition (FMA) Lobular organ the parenchyma of which consists of glandular acini which communicate the oral cavity. Examples: parotid gland, sublingual gland, lingual salivary gland.
Definition (MSHCZE) Žlázy v ústech vylučující sliny. Jedná se o tři páry slinných žláz – (PAROTIS – příušní žláza, PODJAZYKOVÁ SLINNÁ ŽLÁZA a PODČELISTNÍ SLINNÁ ŽLÁZA). slinné žlázy – žlázy tvořící sliny (viz saliva, salivace). K velkým s. ž. patří tři párové žlázy: žláza příušní (glandula parotis), žláza podčelistní (glandula submandibularis) a žláza podjazyková (glandula sublingualis). Kromě toho existují v dutině ústní i drobné s. ž. (glandulae labiales, buccales, atd.) (cit. Velký lékařský slovník online 2012, http://lekarske.slovniky.cz/ )
Definition (UWDA) Lobular organ the parenchyma of which consists of glandular acini which communicate the oral cavity. Examples: parotid gland, sublingual gland, lingual salivary gland.
Definition (NCI_NCI-GLOSS) A gland in the mouth that produces saliva.
Definition (NCI_CDISC) An exocrine gland that secretes saliva. Salivary glands are mostly located in and around the oral cavity.
Definition (NCI) An exocrine gland that secretes saliva. Salivary glands are mostly located in and around the oral cavity.
Definition (MSH) Glands that secrete SALIVA in the MOUTH. There are three pairs of salivary glands (PAROTID GLAND; SUBLINGUAL GLAND; SUBMANDIBULAR GLAND).
Definition (CSP) any of the three pairs of glands that secrete saliva in the mouth and aid in digestion.
Concepts Body Part, Organ, or Organ Component (T023)
MSH D012469
SnomedCT 181232003, 385294005, 75535001
HL7 SALGL
LNC LP16749-1, LP30466-4, MTHU012087
English Gland, Salivary, Glands, Salivary, Salivary Glands, Glandula salivaria, Structure of salivary glands, salivary glands, salivary gland, [SO]Salivary apparatus, [SO]Salivary gland, Salivary glands, SALIVARY GLAND, Salivary gland, Salivary apparatus, Salivary gland structure (body structure), Salivary gland structure, Salivary structure (body structure), Salivary structure, Salivary gland, NOS, Salivary Gland, Head and Neck, Salivary Glands
French Glande salivaire, Glande orale, Glandes orales, Glandes salivaires
Swedish Spottkörtlar
Czech slinné žlázy
Finnish Sylkirauhaset
Russian SLIUNNYE ZHELEZY, СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
Croatian ŽLIJEZDE SLINOVNICE
Latvian Siekalu dziedzeri
Polish Ślinianki, Gruczoły ślinowe
Norwegian Spyttkjertler, Glandulae salivaria
Spanish aparato salivar, estructura de glándula salival (estructura corporal), estructura de glándula salival, estructura salival (estructura corporal), estructura salival, glándula salival, Glándulas Salivales
German Glandulae salivariae, Speicheldrüsen
Italian Ghiandole salivari
Dutch Glandulae salivariae, Speekselklier, Speekselklieren
Portuguese Glândulas Salivares